Menu

Frivillig - Hjælp til kassereren til bogføring

Gennemgang af bilag samt kontoudtog via one-drive fra kassereren på ugentlig basis så tilstrækkelig dokumentation er til stede.

Foretage ugentlig bogføring af relevante bilag i KlubOffice.

Afstemning op mod bankkontoen via et excel regneark som kassereren fremsender ugentligt.

Bogføringen for en måned forventes afsluttet ca. en uge efter vi er kommet ind i en ny måned.