Menu

Indmeldelse

 

Medlemskab og kontingent

 

 

 

Fodboldafdelingen i Hornbæk IF har følgende kontingentsatser i 2018:

Årgang/hold Halvårligt Kontingent (kr.)
0-4 220.-
5-8 470.-
9-14 650.-
15-18 775.-
19-32 870.-
33-39 720.-
40+ 520.-
Dame Senior 650.-
Passivt medlem 220.-
Fodbold Fitness 270.-


Kontingentet for første halvår opkræves ca. 1. Februar og for andet halvår ca. 15. August og årgangen regnes for det år man fylder og ikke den faktiske dato.

Hvis du har lyst til at spille fodbold i Hornbæk er du velkommen til at møde op på banerne ved Hornbækhallen. Du kan se, hvornår de enkelte årgange træner under menuen  for de enkelte hold.

Du kan også kontakte træneren for den årgang du vil spille på. Du kan finde telefonnummer under menuen for det enkelte hold.

 

 

Tryk her for indmeldelse: Jeg har læst, og accepterer, nedestående betingelserne for medlemskab og ønsker at indmelde mig i Hornbæk IF Fodbold.

 

  

 

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF HORNBÆK IF FODBOLD.

 

Medlemskab

- Medlemskabet er strengt personligt, og kan ikke overdrages til andre.

 

Indmeldelse

- Indmeldelse skal ske senest 2 uger efter første træning. Første træningsdag angives på indmeldelsesblanketten i feltet: ”Evt.”.

- Indmeldelser, efter at normal kontingentopkrævning er sket, vil altid blive opkrævet med fuldt kontingent for igangværende sæson.

- Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub inden for de seneste 12 måneder, skal det ved indmeldelse angives for hvilket klub der tidligere er spillet.

 

Træning

- Al træning foregår på eget ansvar. Hornbæk IF Fodbold påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader.

- Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger.

- Vil medlemmet ikke følge trænerens anvisninger, og det er nødvendigt at bortvise medlemmet, vil indbetalt kontingent være tabt.

- Medlemmet er forpligtet til, altid at følge det af klubbens bestyrelse, fastsatte regelsæt.

 

Kontingent

- Kontingent opkrævning sker 2 gange om året til forfald 1. Marts, dækkende forårssæsonen og 1. september, dækkende efterårssæsonen.

- Der opkræves ikke særskilt kontingent for en evt. vintersæson.

- Som medlem af Hornbæk IF Fodbold man forpligtet til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af kassereren.

- Afmelding/afvisning af kontingentopkrævningen er ikke alene gældende som en udmeldelse, medmindre der samtidig er udmeldt skriftligt overfor kassereren.

- Manglende rettidig indbetaling af kontingent kan resultere i et gebyr på op til kr. 100,00 pr. rykker.

- Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken træning eller kamp, før kontingent forholdet er bragt i orden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for kontingentbetalingen.

- Kontingentopkrævninger foretages fortrinsvis via Betalingsservice.

 

Pause i medlemskab

- Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade, skole eller lignende) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til kassereren om dette på kasserer@hornbaekif-fodbold.dk

- Efter den aftalte pause periode er det medlemmets forpligtelse at kontakte kassereren og melde at medlemskabet skal aktiveres igen.

 

Udmeldelse

- Udmeldelse skal altid ske skriftligt til kassereren eller via vores online udmeldelse på hjemmesiden.

- Sker udmeldelsen midt i, eller sidst i kontingentperioden, skal der betales kontingent for hele perioden.

- Såfremt medlemmet er i kontingentrestance, kan udmeldelse ikke ske.