Menu

Kontingentet stiger med 10% i 2023

image
22. januar 2023 kl. 14:19

Det er længe siden, vi har reguleret kontingentet i fodboldafdelingen, men fra foråret 2023 stiger kontingentet med 10%

For at fastholde de gode forhold for både vores medlemmer og de mange vigtige trænere og ledere i fodboldafdelingen, har bestyrelsen besluttet denne stigning.

Stigningen kommer efter en del år uden stigninger - tværtimod havde vi et halvt års kontingentfritagelse under coronaen.

Årsagen er de stigende priser i samfundet. I de foregående år har vi via reguleringer på budgettet undgået kontingentforhøjelser, men nu stiger vi altså 10%

Vi har - på trods af forhøjelsen - fortsat en af de laveste kontingentsatser, sammenlignet med andre klubber i Nordsjælland.

Luk