Menu

2012Generalforsamling søndag 25. marts 2012

Referat
Fodboldafdelingens ordinære generalforsamling blev afviklet søndag den 25. marts kl. 10 i klubhuset. Som sædvanlig blev der serveret morgenmad til de 14 fremmødte, og efterfølgende blev hovedformand Peter Poulsen valgt til dirigent.

Formand Kaj Flyger læste sin grundige og omfattende beretning, og kasserer Henrik Olsens regnskab fremviste et overskud på ca. 14.000 kr.

Under valg blev Anders Jeppesen (ungdomsformand) og Ejgild Larsen (kasserer) valgt ind som afløsere for Thor Lundgren og Henrik Olsen. Der var genvalg til Carsten Nielsen, Lars Vindahl Andersen og Malene Rosenquist, mens Kaj Flyger og Peter Clausen ikke var på valg.

referant
Peter Clausen


Formandens beretning

Så nåede vi til den tid – nemlig generalforsamlingstid - hvor en formand virkelig skal træde i karakter i forbindelse med hans beretning, i hvert fald i fodboldafdelingen, hvor formanden regelmæssigt bliver beskyldt for dit og dat. Senest fik han af vide, af i øvrigt vores anciennitetsmæssigt ældste bestyrelsesmedlem, at han sgu var så afslappet, at havde han ikke været på toilettet hjemmefra ville det gå galt på mødet. I bund og grund taler man i erhvervslivet om at en leders vigtigste opgave er at kunne - og tør delegerer. Nu skal jeg ikke sammenligne erhvervslivet med vores lille bestyrelse i Hornbæk – og så alligevel. 
Jeg – og ikke mindst fodboldafdelingen har en bestyrelse, som gang på gang – nej konstant overrasker mig positivt. Jeg har i årsberetninger rost min bestyrelse for et utrætteligt arbejde, men denne gang vil jeg altså starte med det. Det er en flok ulønnede mennesker, som bruger ikke bare megen tid – men utrolig megen tid på al slags arbejde, som får denne afdeling til at fremstå som et skoleeksempel på det frivillige foreningsarbejde, som Danmark på mange måder er kendt for. Malurt i denne energi er, at ind imellem brænder folk også ud – og det er vel det som er min største udfordring, nemlig at skåne min bestyrelse og ikke mindst de folk som arbejder for klubben – eksempelvis Jeannette og Thor – sidstnævnte vores afgående ungdomsformand. Alle i bestyrelsen vil gerne så meget, men alle yder max af, hvad man overhovedet kan forestille sig end forlange. Vi har oplevet det før, at nye medlemmer af bestyrelse og klubben, knokler på, for så på et tidspunkt ”gå ned”. Derfor er det også med stor beklagelse, at jeg har måttet meddele Peter Poulsen og Hovedforeningen, at vi pt simpelthen ikke har ressourcer til at deltage i det meget spændende arbejde omkring klubbens fremtid. Carlo og Carsten Nielsen har været ude for at erhverve nye medlemmer til diverse udvalg m.m. og denne hvervning har bl.a. afstedkommet at vi nu i et stykke tid har arbejdet med visioner for fodboldafdelingen. Jeg vil gerne love PP, at vi kobler os på resten af klubbens arbejde, så snart vi har overskud – men det har vi ikke i skrivende stund. Mere om visionsarbejdet lidt senere.
På senior- og ungsenior-siden er der sket mange ting i 2011. Gruppen dækker seniorholdene - 1.- og 2-holdet, Oldboys og Veteran og ungseniorene U19 og U17. De to ungseniorhold er taget med for at få en sammenhæng mellem de ældste i ungdomsgruppen og seniorholdene. Derved opnår vi fokus på at fastholde de unge spillere når de bliver senior og samtidig bliver fokus på kvaliteten og tilbuddet til de ældste ungdomspiller mere tilpasset og forberedt på mulighederne som senior. Det er også vores hensigt at give plads til mere samtræning, hvilket vi med succes gennemførte i efteråret. De unge spillere får derved bedre tryghed og fornemmelse for hvad seniorfodbold er. Det er en fornøjelse at se næsten 40 fodboldspillere til træning en torsdag aften.
Efter det første år med denne fokus er erfaringen at alle har glæde af dette. Spillerne fra de yngste rækker har virkelig fået kontakt med senior både på træningsbanen og i til kamp. Således har vi haft både U19-spillere på 1.-holdet og 2.-holdet og enkelte U17-spillere har været med på 2.-holdet. Oplevelsen har kun været positiv og vi fortsætter udviklingen af rammerne.
Målet i senior- ungsenior-gruppen er at skabe rammerne for bredden og støtte op om vores bedste talenter på Hornbæk Fodbold's niveau. 
På ledersiden sluttede John Larsen som cheftræner for 1.-holdet og assistenttræner Steen Egesø overtog helt planmæssigt det fulde ansvar. En stor tak til John for hans arbejde, som sluttede foråret med at aflevere et serie 1 hold med mange lovende spillere. Samtidig valgte Carsten Kaltoft at stoppe som holdleder og han skal også have et stort tak. Som afløser for Carsten trådte Henning "Støj" Jørgensen til og i den forbindelse kan vi sige vi er stolte af at kunne få en fodbold-klubmand ind på den post. Steen Egesø førte holdet videre og ligger på en fornem 3. plads ved efterårets afslutning. Meget imponerende og en overgang i efterårets turnering lå holdet nr. 1, hvilket er den bedste placering i klubbens historie.
2.-holdet kæmper i serie 4. Det er hårdt med en smal trup hvor Steen Jørgensen holdt sammen på trådene i foråret og i efteråret var det Mikkel Roesgaard, som samlede holdet til kampene. Tak til Steen for den store indsats. Og også tak til Mikkel Roesgaard for at træde til.
Oldboys blev i foråret samlet til kamp af Steen Jørgensen og da Steen ville koncentrere sig om gerningen som ungdomstræner og sine egne kampe som spiller overtog Peter Møller-Jensen ansvaret i efteråret. Endnu en gang tak til Steen for det store arbejde og meget stort velkommen til Peter Møller-Jensen, som er nyt ansigt som leder og utroligt dejligt at følge hvordan Peter træder ind i klubben.
Veteranholdet er styret med hånd (ikke hård) af Jens-Åge Sørensen. Der er altid styr på tingene og samtidig træder Steen Jørgensen3959ind og hjælper Jens-Åge Sørensen så Steens netværk til de yngre Veteraner bliver udnytter. En af succeserne for Veteranholdet var at vinde Dronning Margrethe Cup på Ærø i april. Stærk holdånd og fight helt til den lyse morgen vist holdets styrke.
For U19 oplevede vi en kæmpe udvikling. Det er ikke mindst Nicolai Roesgaards fortjeneste. Til at starte med var det svært at samle hold, men det endte med at der var 19 spillere. En kæmpe succes og derudover leverede U19 to spillere til 1.-holdet. Nicolai Roesgaard og spillerne fik virkelig løftet sig som hold og det gennem fokus på fodbold. Helt i tråd med klubbens målsætning om at skabe rammerne for bredden og derved skabe grundlag for fodbold i Hornbæk.
For vores U17-hold har der været tale om at fortsætte udviklingen med Mikkel Roesgaard som træner. Der er rigtig mange dygtige spiller og en trup med over 20 drenge. Faktisk startede vi efteråret op med 2 U17-hold, men det holdt desværre ikke. I dag har vi dog stadig mere end 20 drenge, men det er også nødvendigt i den årgang.
Som ekstra tilbud har 1.-holdets dygtige målmand Michael Haxthausen sammen med Lars "Målmand" Christensen trænet målmændene i gruppen. Det er en erkendelse af at netop denne position kræver sin egen opmærksomhed og tiltaget har været en succes ikke mindst pga. Michaels store kapacitet. Tilbuddet bliver narturligvis videreført i 2012.
Og når vi har berørt 2012 er det spændende at fortælle lidt mere om hvordan Hornbæk Fodbold har brugt tiden efter afslutningsfesterne i efteråret. Fra 2012 har Steen Egesø fået en assistenttræner i Michael Skjoldlund. Michael har været træner i bl.a. Helsingør IF og kommer i Hornbæk Fodbold - udover at være assistenttræner på 1.-holdet - også at få rollen som sportslig koordinator i hele senior- ungsenior-gruppen. Han skal sikre at der er fodboldsmæssig kvalitet og at rammerne for spillere og trænere er optimale. Det bliver spændende at følge. Endvidere har vi rykket U19 op til senior et halvt år før tid, således at U19-spillerne kommer op og styrker seniortruppen i forårets turnering. Det er ikke mindst vores 2.-hold som derved bliver styrket og træningen bliver væsentligt forbedret da der simpelthen er flere spillere til træning tirsdag og torsdag. Nicolai Roesgaard følger med op med sine U19 spillere og overtager ansvaret for 2.-holdet.
Endnu et tiltag vi har sat i søen er fysisk træning under træningsopstarten for senior og det er Frederik Machholdt, som svinger taktstokken over spillerne. Et stærkt team og tilbud med Steen Egesø i spidsen, assistent Michael Skjoldlund, 2.-holdstræner Nicolai Roesgaard og fysisk træner Frederik Machholdt.
At vi flytter U19 op et halvt år før tid, betyder dog, at vi ikke har et U19 hold i foråret. Til efteråret har vi dog igen U19 i klubben hvilket er et mål i sig selv. Nemlig at have hold i Hornbæk Fodbold i alle rækker.

TRÆNER I FOKUS
I det sidste års tid har vi udviklet på et ønske om at skabe bedre rammer for fodbolden i Hornbæk. På seniorplan har ansættelsen af trænere og ledere været fokusset på at skabe Hornbæk Fodbold. En klub med tilbud til bredden og kvalitet til spillerne i træning. Dette gælder hele klubben. Målet er at have hold i alle årgange og med fokus på fodbold og positive oplevelser for alle som har kontakt med Hornbæk Fodbold. Og her mener vi alle: Spiller, træner, leder, frivillige, forældre, modstander, modstandernes træner, modstandernes forældre, dommer, Hornbæk Idrætsforening og underafdelingerne herunder, samarbejdsklubber (Hellebæk i Fremad Nord og FC Nord, Elite 3000 og FC Nordsjælland), organisationer (HSU og DBU Sjælland, DBU og DGI), kommunen, pressen, sponsorer.... ja alle!!
Et element i dette er at udbrede "God opførsel" til alle som repræsenterer Hornbæk Fodbold (spillere, trænere, ledere, forældre og tilskuere), simpelthen for at skabe et positivt miljø i klubben. Dette vil vi se meget mere til i den kommende tid.
Samtidig vil vi sætte træneren i fokus. På de hold hvor træneren er i stand til at skabe den fodboldsmæssige ramme, ser vi at alt gå op i en højere enhed. Der kommer mange spillere og bredden styrker kvaliteten. Kvaliteten styrker bredden. Derfor er vi i en proces, hvor alle ledere bliver spurgt om deres motiv for at deltage i Hornbæk Fodbold, og deres oplevelse som leder i Hornbæk Fodbold. Endvidere spørg vi efter input og gode ideer fra lederen, som kan styrke udviklingen og det positive ved at spille fodbold i Hornbæk.
Selve organisationen der skal give fodboldspilleren de bedste rammer sætter fokus på støtte til træneren og holdet. Vi har i senior bygget en stærk sportslig organisation op, som beskrevet under senior. Funktionen med en koordinator som Michael Skjoldlund for senior- ungsenior-gruppen bliver også etableret i Ungdom.
Det vil sige en koordinator til hver af grupperne: 
U5 - U6 - U7 
U8 - U9 - U10 - U11 
U12 - U13 - U14 - U15
For at støtte det sportslige arbejde synliggør vi støttefunktionerne med følgende funktioner:
· Administration: Skal varetage opgaverne omkring medlemsregistrering, restancer, holdtilmelding til turnering og stævner, banefordeling ifm kamp og træning såvel udendørs som indendørs. Endvidere har funktionen opgaven med søgning af tilskud, legater og fonde, samt daglig administration af økonomi. Alt omkring materialer og rekvisitter er ligeledes placeret i Administration. 
· Social: Sørger for, at der er frivillige til de forskellige arrangementer: Målkort og julekalender salg, egne stævner – herunder Kronborg Cup. Det er også her ansvaret for at skaffe frivillige til dommerløse kampe ligger. Det er Sociales ansvar at identificere træneremner. Det er Social der har ansvar for at aktivere forældre og frivillige og gøre det attraktivt, sjovt og meningsfuldt at støtte frivilligt op om ungdomsfodbolden. 
· Information: Intern og ekstern information. Formidle information internt i Ungdom til relevant modtagere (målrettet). Det er information fra bestyrelsen, styregruppen, støtteenhederne, idrætsforeningen, Fodboldens Venner, HSU, Elite 3000, FC Nordsjælland, DBU osv. Formidle information om og fra Hornbæk Fodbold om nyheder, begivenheder og historier til medier – både egne (hjemmeside, facebook og opslag på tavler osv.) og presse, DBU, Klubbladet osv. Det er Informations opgave at viderebringe historier som profilerer fodboldklubben i Hornbæk og resten af kommunen. 
· Stævner: Ansvar for at arrangere egne stævner – herunder Kronborg Cup. Endvidere er ansvaret for, at arrangere det praktiske ifm. med deltagelse i andre stævner, placeret her. Det er opgaver som at sikre transport, forplejning, indlogering, frivillige medrejsende forældre (i samarbejde med Social) osv.
Dette kræver mange frivillige, men der er allerede mange, som varetager disse opgaver og for Hornbæk Fodbold er det en udvikling, som i høj grad bliver præget og formet af de frivillige, som træder ind og bidrager i disse funktioner. Det bliver spændende at følge og der ligger masser af arbejde fremadrette. En ting er dog sikker. Vi gør det for fodboldens skyld og for at flest muligt skal have glæde af spillet.

Fra ungdomsafdelingen kan jeg berette, at vi har i skrivende stund over. 200 medlemmer i U-afdelingen, det er rigtigt flot, når man sammenligner med de ”store” klubber rundt omkring i Nordsjælland.

Samarbejdet med Hellebæk i Fremad Nord og FC Nord, fortsætter med succes.
Specielt i pigernes ”afdeling” Fremad Nord er det sportsligt og socialt en stor succes, der er oven i købet i en enkelt årgang etableret samarbejde med Helsingør IF:
Drengenes ”afdeling” FC Nord er udvidet med en enkelt årgang til kommende
sæson 2012/13, årgang 98 er også blevet en del af FC Nord, så vi i dag har samarbejde i 99, 98 og 97 årgangene. Det skal dog med i min beretning, at hovedårsagen til dette samarbejder, er af sted kommet af manglende trænere – her årgang 98. På sigt ønsker vi at vores drenge hold spiller fodbold i nærsamfundet, i denne forbindelse i Hornbæk.

Vi har (som alle andre) været kraftigt udfordret af vejret og deraf banesituationerne. Men vi har heldigvis haft muligheden for at benytte den gode gamle skolebane, og låne Borsholms baner. Ellers har trænerne været flinke til at dele de baner der har været til rådighed.

Men nu håber vi selvfølgelig på at den nye kunstgræsbane vil løse nogle af problemerne, 
MEN vi kommer stadig til at mangle plads! Forhåbentligt kan det løses hen ad vejen.
Igen i år har vi deltaget i Lions Cup i Kalundborg, desværre i år ikke med så mange hold som vi kunne ønske, men det var en superoplevelse, specielt socialt er det rigtig sjovt at være med både for børn og voksne.

Kronborg Cup var en kæmpe succes, med de udfordringer der følger med sådan et stort stævne. Masser af hold fra det meste af Danmark og endda et enkelt fra Finland, det
siger lidt om kvaliteten på stævnet, en kæmpe tak til de forældre og træner/ledere der bakker op og hjælper til før og efter OG under stævnet. 

Hornbæk Cuppen blev, som traditionen byder, afholdt sidst i januar, og gennemført med stor opbakning fra de lokale klubber, samt ikke mindst masser af frivillige hjælpere. Stævnet blev afholdt for 8. gang, og der deltog i alt ca. 60 hold, over de tre dage stævnede strakte sig over Der var i år flere klubber fra området omkring København der havde fundet vej, og stævnet høster stor ros. I år var der så stor efterspørgsel på U13 pigerækken at den måtte deles i en A og B pulje, mens der i andre årgange var flere udfordringer, med at få fyldt op. De rosende ord efter weekenden, overbeviser os dog om, at vi med dette stævne har fat i noget af det rigtige. 

I forbindelse med arbejdet med Fremadnord vil jeg gerne rette en tak til Ivan, som har repræsenteret bestyrelsen i dette samarbejde med Hellebæk – og ikke mindst Jeannett Rantzau, som har været uvurderlig for os i dette samarbejde, for ikke at tale om al det arbejde hun udfører i Hornbæk Fodbold. Vi mangler stadig ledere/trænere og i al almindelighed frivillige hjælpere til ungdomsafdelingen. Men en stor tak til de forældre, trænere og frivillige der gang på gang stiller op til vores arrangementer.

Fra Fremadnord kan jeg berette at på det sociale plan har Fremadnord igen været en stor succes. Det er lykkedes os at fastholde antallet af piger i Fremadnord, dette ligeligt fordelt på de to klubber (Hornbæk/Hellebæk). Helsingør var på U18 siden med inde over Fremadnords samarbejde i efteråret 2011. Der var dog enighed om at dette ikke skulle fortsætte i 2012, da Helsingør havde andre planer. Rent sportsligt, stod den på flere oprykninger. U18 rykkede op og skal spille 3. division øst. U15 rykkede op, U13 spiller allerede i højeste række og blev i efteråret nr. 4 på Sjælland, mens de resterende hold, havde mange tætte kampe, med både sejre og nederlag. Frem for alt, bød den på masser af fodboldspil og glade piger. 
De yngste pigeårgange startes, efter aftale med Hellebæk, op i Hornbæk. 2011 blev året hvor vi derfor kunne tilbyde piger helt ned til 6 år pigefodbold i Hornbæk.
Det gode samarbejde med Hellebæk, har der været stor gavn af, specielt i en svær periode med lukkede baner. Mange af vores samarbejdshold, har nydt godt af at kunne træne i både Hellebæk og Borsholm, når banerne i Hornbæk har været lukkede, ligesom vi henover vinteren har god kontakt omkring kunstbanen, således at aflysninger, der giver ledige tider, kan benyttes af andre hold. 

Jeg gerne benytte mig af lejligheden, til at takke for den fantastiske opbakning vi får, fra alle i vores lokalsamfund. Ingen nævnt ingen glemt, men opbakningen er lige fra ledere, som har deres daglige gang på idrætsanlægget, til de personer som vælger at lægge al deres kraft på en enkelt weekend eller en enkelt arbejdsopgave. 
Der skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer, som trods handelsmæssige udfordringer i vort lokalsamfund, stadig støtter os med penge, selvom revisorer m.fl. anbefaler nogen af dem at lade være med at bruge penge på den slags i disse krisetider. Stor tak skal der lyde til vores hovedsponsor Jørgen Jensen, som endnu engang har tegnet en sponsorkontrakt med os, som vi er utrolig glad for. Uden Jørgens og alle de andre sponsorer kunne vi bare ikke drive vores klub, til glæde for ung som gammel her i Hornbæk.
Der skal også lyde en speciel tak til vores værter i klubhuset. Som sagt de tidligere år, er det virkelig imponerende, at I troligt møder op og er med til at forsøge at skabe et liv i klubhuset. Vi er ikke taknemmelige nok, når vi, som de eneste, bruger klubhuset i eks. december måned, hvor I troligt møder op og smører håndmadder og laver kaffe til os. Enkelte gange er det med foldede servietter – det viser bare, at I gør alt for at skabe så gode rammer som overhovedet muligt. Tak endnu engang.
Tak til Hovedafdelingen for at støtte alle underafdelingerne. Hvis I støtter alle de andre afdelinger, som I støtter os, tænker jeg, at I bruger al jeres fritid på arbejdet for vores klub.
Endelig vil jeg takke vores afgående kasser – Henrik Olsen. Det har været fantastisk at lære dig at kende. Du har haft vinkler på sportslivet, som hverken jeg eller andre i bestyrelsen har set magen til – og det er positivt ment. Held og lykke med dit næste projekt, nemlig fitness i Hornbæk.
Stor tak skal der gså lyde til Thor. Det har været en Urias post du har været på, bl.a. det at ”skaffe” frivillige ledere i et marked, som allerede er udtømt for frivillige ledere er ikke lige let. Tak for dit gå på mod – og jeg håber meget på, at du senere i dit liv får lyst til bestyrelsesarbejde igen. Jeg er mega glad for at du fortsætter din trænergerning.

Luk