Menu

2015

Referat af Generalforsamling i fodboldafdelingen lørdag den 14. marts 2015 kl. 10 i klubhuset


Formand Kaj Flyger bød velkommen til generalforsamlingen, der havde ialt 14 deltagere. Peter Poulsen blev enstemmigt valgt til dirigent.
---
Formand Kaj Flyger fremlagde sin sidste beretning som formand. Der var følgende kommentarer til beretningen:

Hovedformand Peter Poulsen fortalte at man fortsat arbejder på at skabe mere liv i klubhuset. Peter Poulsen er også glad for at Fodboldens Venner vil støtte indkøbet af pokalskabe til opsætning i klubhuset.
Jeannett Rantzau undestregede vigtigheden af at fodboldafdelingen fremover tildeles flere tider indendørs, i en grad der svarer til afdelingens mange ungdomsmedlemmer.
---
Kasserer Ejgild Larsen fremlagde regnskabet, der udviste et minus på ca. 31.000 kr. Afdelingen har en egenkapital på ca. 82.000 kr.
---
Under indkomne forslag fik bestyrelsen enstemmigt mandat til at arbejde for etableringen af et fælles kommunalt pigeseniorhold med alle interesserede klubber.
---
Under valg blev Lars Vindahl Andersen valgt som ny formand. Peter Clausen blev genvalgt som sekretær, mens Kaj Flyger gik fra formandsposten til en rolle som menigt bestyrelsesmedlem. Carsten Nielsen og Malene Rosenquist blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Og så var der nyvalg til fem nye ansigter i bestyrelsessammenhæng. Jeannett Rantzau, Jonathan Rantzau, Kenn Hansen, Peter Lipczak og Michael Jørgensen.

Under eventuelt udtrykte den nyvalgte formand Lars Vindahl Andersen sin store tak til den afgående formand Kaj Flyger for hans store betydning for afdelingen. Heldigvis bliver Kaj som medlem af bestyrelsen. Samtidigt var der et stort velkommen til de fem nye medlemmer fra formanden, der glæder sig til den nye og bredere bestyrelse.

referant
Peter Clausen
Formand Kaj Flygers beretning

 

Så kom året, hvor jeg stopper som formand i Hornbæk Idræts Forenings fodboldafdeling.  Det har været en svær beslutning for jeg har mødt så utroligt mange dejlige – og ikke mindst dedikerede mennesker i denne klub. Mennesker med ambitioner, men samtidig med realisme og ikke mindst hjertet på rette sted. Jeg vil gerne takke alle omkring fodboldklubben for jeres engagement, jeres gå på mod - også når det var svært, jeres evne til at være innovative, når det kræver vi nytænker – ja jeg kunne blive ved med at strø om mig med superlativer – ikke bare til bestyrelsen, men også til lokalsamfundet omkring os.

Jeg har oplevet hvor store ressourcer det kræver at være så engageret i klubbens drift – se en Jeannett og en Carlo som nærmest bor heroppe – de tænker fodboldklubben non stop, jeg tænker der må trille store fodbolde rundt i deres underbevidsthed når de lægger sig til at sove. Men jeg tænker også på folk, som Kim Schuldt og Michala Lundgren, der yder et outstanding job når vi afholder Kronborg Cup sammen med omegnsklubberne. Jeg selv har været med i arbejdsgruppe i 2014, og jeg blev nærmest svedt, småstresset mv. i forbindelse med min rolle i dette store puslespil – og jeg var vel bare en enkelt lille brik i dette enorme puslespil med mindst ”10.000 brikker”. Dette er bare et eksempel på hvad der ydes for denne klub, jeg kunne komme med mange andre eksempler på lignende ”foreningshelte”. Hvorfor siger jeg nu det – jo fordi vi har på mange måder en unik klub – hvor rigtig mange byder ind og tager en tjans for fællesskabet – og selvom jeg har klynket en del de sidste år med hensyn til manglende frivillige ledere, så lykkes det altid – ikke mindst takket været førnævnte Carlo og Jeannett, men også Carsten Nielsen bør have en kæmpe stjerne for at evne at rekruttere, når det er sværest

Hvis jeg skal trykke på pause knappen for al den nostalgi snak – som jo naturligvis foregår i ens hoved, når man forlader en post efter så mange år – hvad mere naturligt er det så at kaste sig over det sportslige:

I senior har vi i år haft 5 hold og som noget nyt Fodbold Fitness - mere om det senere. Vi starter med 1.-holdet. Foråret var et spørgsmål om at kravle op i tabellen i Sjælandsserien og selvom holdet spillede et flot forår og kunne afgøre det selv i sidste kamp i Hillerød ved at vinde, endte det med nedrykning til Serie 1. Det var fra efteråret 2014 der manglede point i, så selvom trænerteamet med Steen Egesø og Per Jønsson fik holdet til at hente flere point, betød det nedrykning. Steen Egesø sluttede som aftalt, som cheftræner og en stor tak til Steen for alt han har gjort og vi håber at vi får Steen tilbage i klubben i en eller anden funktion, når arbejdet ikke sender ham uden for landets grænser.

Per Jønsson overtog ansvaret for holdet og hans kendskab til truppen fra sin funktion, som assistent for Steen, gjorde at spillerne også kendte Per. Efteråret i Serie 1 blev dog hårdt resultatmæssigt på samme måde, som vi så i 2014 bl.a. fordi et par spillere stoppede af forskellige udramatisk årsager - alder, prioritering og skole i Jylland. Flere af de unge spillere fik dog spillet sig op og holdet sluttede de sidste 6 kampe med 4 sejre og 2 uafgjorte på en 12. plads - kun 8 point fra 2.-pladsen og oprykning. Det bliver et spændende forår igen i år.

Målet for 2.-holdet var at rykke op fra Serie 4 i foråret og holdet sluttede nr. 3 - 4 point fra oprykning. Det var ærgerligt når vi var tæt på og i sommerpausen fik 2.-holdet ny træner i Lasse Larsen, da Andreas Sevel ikke havde den fornødne tid til at fortsætte. Stort tak til Andreas for flot arbejde også for sammenholdet i truppen 2.- 3.-hold. I efteråret skulle Lasse lære spillerne at kende og anstrengelserne på banen rakte til en 8. plads i Serie 4. Efter sæsonen er Lasse stoppet som træner og der skal lyde en stor tak til Lasse for hans arbejde med holdet.

I foråret og efteråret har vi haft et 3.-hold tilmeldt turneringen og det væsentligste er at tilbyde alle seniorspillere at spille kampe. Vi har over 50 spillere i aldersgruppen som medlemmer, men alligevel har det i mange weekender været svært at stille hold. I foråret var der 2 kampe,   hvor vi ikke kunne stille hold og holdet endte på 7.-pladsen. I efteråret spillede holdet 3 af de første 4 kampe og udeblev derefter fra 3 kampe i træk. Det betyder at holdet bliver trukket og gennemførte således ikke turnering. Vi håber at foråret 2015 bliver en revanche og at vi kan stille med et 3.-hold igen.

Oldboys spiller i række 2. Det er en relativ lokal række og målet er at blive i den række, så de lange køreture ikke slider på hyggen. Både i foråret og efteråret formåede holdet at leve op til målet og undgå at komme på oprykningspladserne. Det blev til to gange 3.-pladsen og dermed fortsat hygge i række 2. Stor tak til Peter Møller, som er holdejer og social garant på holdet.

Veteran spillede 7-mands i foråret og endte på en flot 4.-plads i række 2. I efteråret blev reglerne ændret, så det blev 8-mands i række 2 og der endte holdet på en 7.-plads. Truppen er bred - antalsmæssigt - og der har været lidt tilgang, men alligevel var der en kamp hvor der ikke kunne stilles hold. Så 7.-pladsen er fin nok. Vi håber at vi kan få et par spillere til og fortsat have denne hyggelige gang fodbold for mænd over 40 år med succes i klubben. Stor tak til Jens-Åge for hans utrættelige arbejde med at sætte hold hver uge.

Generelt har vi en udfordring med at få nye fodboldben i herresenior i Hornbæk. Vores ældste drenge-ungdomshold er U16, så der går nogle år før vi får nogle op fra ungdomsafdelingen. Set i det lys er det positivt at vi har kunnet fastholde næsten 3 seniorhold, et oldboyshold og et 8-mands veteranhold. Vi har som ønske og mål, at alle skal have et attraktivt tilbud om seniorfodbold i Hornbæk. Det mener vi også at vi har, men vi vil gerne gøre det endnu bedre og det arbejder vi på. Både bedre - sjovere, hyggeligere og mere spændende - til træning, til kamp og før og efter fodbolden på græsset. Det er de bedste trænere på vores niveau, bedste faciliteter - vi har en fantastisk kunstgræsbane - bolde og udstyr og socialt klubliv. Det er nok det sidste, som vi ser det største potentiale i at udvikle, og det vil vi fortsat arbejde med at udvikle positivt. Både for ungdom og seniorer er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler, så spillerne har den bedste oplevelse med fodbolden i Hornbæk. De vælger at spille fodbold i Hornbæk fordi vi har en god klub. Ikke god på resultaterne alene, men god at være fodboldspiller i fordi "hele pakken" er en positiv oplevelse.

Hvis jeg vender blikket mod ungdommen kan jeg fortælle, at fodboldungdommen blomstrer i Hornbæk.

Mens andre idrætsgrene har det hårdt med den nye skolereform, har det ikke ramt antallet af medlemmer i ungdoms fodbold , men det skal ikke være nogen hemmelighed at fremmødet til træningerne, og aktiviteten på banerne i de ældste årgange i perioder, er en smule ramt. Udfordringer der syntes løst på bedste vis af vores dygtige trænere, der lynhurtigt kan omstille deres træninger, ud fra den energi der møder dem på dagen.

Selve turneringen:

Vores U16 drenge vandt i efteråret deres række og rykker op i række 2, efter en fin sæson. Fremadnords U17 piger havde en forrygende sæson, og rykker op i mesterrækken. Faktisk blev det tilbudt holdet at rykke yderligere en række op, og spille i Øst rækken, der er den højeste på Sjælland, og kun overgået af den landsdækkende DM række. Men med alt det der i kommunen sker omkring pigefodbolden, valgte vi dog at ”nøjes” med mesterrækken.

Vores yngre årgange der spiller 8mands, har haft jævnbyrdige kampe, der vidner om at vores trænere, tilmelder holdene i de korrekte rækker. Der er ikke nogen der er buldret ubesejret igennem deres kampe, ligesom ingen af vores hold, har tabt alle deres kampe. På den måde har der også været plads til at alle kunne spille med, på det niveau det enkelte hold nu engang har.

Egne stævner:

Hornbæk Cup tilbage i januar 2014, var et kæmpe tilløbsstykke, med stor venteliste. Det maksimale antal på 82 hold var nået, hvilket gav anledning til at forsøge sig med 2 weekender i det netop overståede stævne i januar 2015. Tombolaen, kiosken og sekretariatet er fyldt med glad frivillig arbejdskraft, og i de rosende tilbagemeldinger fra diverse klubber, nævnes netop det gode humør og der fortælles med glæde om deres fantastiske oplevelser, efter nogle timer i vores hal. Der er en fantastisk opbakning fra nær og fjern, til både tombola, kioskvarer, pengesponsorat og andet. Vores store korps af hjælpere stiller sig til rådighed i den tid de har mulighed, og igen stiller vores ældste ungdom op, så det hele spiller optimalt. Både før, under og efter sådan en weekend knokles på højtryk i styregruppen, og de skal have en ekstra stor tak for deres indsats.

I november gentog vi succesen med Drachmann cup for nyere spillere. I 2014 var der også blevet plads til at drengene kunne være med. Også her er stor efterspørgsel, da stævnet henvender sig til en gruppe af spillere, der ofte er overset i klubberne. Til mange andre stævner, er man nødt til at stille med de mere øvede for ikke at blive kørt over, og stemningen er på et helt andet niveau. Til Drachmann cup, er det vores ældste ungdomsspillere, i form af U14 og U17 pigerne, samt U15 og U16 drengene, der klarer det hele. De klarer dommergerningen, resultatformidlingen, speakertjansen og det der hører med. Det hele foregår i en glad og afslappet atmosfære og vi høster stor ros for stævnet. Der skal selvfølgelig lyde en kæmpe tak, til pigerne og drengene og de frivillige værter i klubhuset, der brugte weekenden i hallen, men selvfølgelig også en kæmpe tak til vores sponsor, der gjorde det muligt at afvikle stævnet

I starten berørte jeg lige Kronborg Cup – og lidt om min egen rolle i dette projekt. Og jeg må flovt erkende, at jeg ikke havde den fjerneste anelse om hvor stort et arbejde - og hvor mange aktiviteter der er i sådanne stævner. Lad mig en gang for alle slå fast, at det er helt vildt, hvad der skal planlægges, udvikles, tænkes over – logistikken er af sådan en karakter, at enhver som er med i styregruppen i dette arrangement kunne blive ansat i DSV som logistikchef e.lign. I’m impressed!!!!

Og jeg ved nu - om det er Hornbæk Cup eller Drachmann Cup eller lignede arrangementer - men også med færre der kan løfte arbejdet. – ja så er det af samme karakter bare i et andet målestoksforhold. Jeg må bøje mig i støvet her på falderebet for min tid i klubben som formand,  til alle de frivillige som gør det muligt at drive denne klub – gør det muligt at give vores ungdom og seniorer et fedt sted at være,  gøre det muligt at give vores unge mennesker en sund opvækst med værdier som fællesskab, respekt for hinanden, alle har en plads på holdet/samfundet uanset hvem man er og hvilket niveau man er på. Hold da fest hvor er jeg stolt over at stå og sige dette – lige før jeg fortryder at jeg forlader formandspostenJ

Deltagelse i stævner udenbyes/udenlands

 

Lions Cup er efterhånden blevet fast klubtradition og vi sendte 7 ungdomshold af sted i pinsen. Selvfølgelig spilles der en masse fodbold, men for den enkelte spiller, drejer det sig jo kun om et par timer om dagen. Resten af tiden bruges på at heppe på de andre hold fra Hornbæk, tage i svømmehallen med sit hold, eller bare at slappe af på luftmadrassen. Resultatmæssigt kom de fleste hold skidt fra start, men med en god slutspurt, havnede 5 af vores 7 hold i finalen. Vores 03 drenge og U16 piger løb med guldet i A rækken, 03 drengenes hold 2 vandt guld i B-rækken, og U11 og U13 pigerne tog sølvet i B-rækken. Resultatmæssigt en rigtig flot indsats 

 

I efterårsferien kaldte udlandet endnu engang på vores ældste ungdomsspillere. Italien blev valgt igen, dels pga. de fribilletter, der blev vundet sidste år, men også fordi det var en stor succes året før. Denne gang var vores U14 piger med for første gang, med følgeskab af U16 drengene og U17 pigerne, der også var med sidste år. De sportslige forventninger var ikke så store hjemmefra, men vores U14 piger, nåede alligevel semifinalen, efter fantastiske og medrivende kampe, og vores U17 piger gjorde det igen. De tog guldet efter en finale der havde det hele, og blev afgjort på det 7.ende straffe. Det blev så 3. År i træk at de her piger vinder en stor turnering i udlandet.

 

De flotte resultater kan ikke stå alene. Fælles for turene er at vores børne- og ungdomsspillere, får en masse socialt ud af vores ture. Uden god harmoni uden for banen, kan man ikke opnå de resultater, som vores lille klub hiver hjem. Jeg er derfor stolt over at vores forældre, trænere og ledere, år efter år stiller op til de her ture i deres ferier og på fridage, for at styrke det sammenhold, der skal være uden for banen. Alt sammen til glæde for vores spillere. Tak for det 

 

Lidt af hvert:

De sidste års pokaler, der er vundet af ungdomsholdene, samler støv i de forskellige træneres hjem. Da vores tidligere klubhus blev nedlagt, til glæde for fitness brugere, mistede HIF samtidig et klublokale med plads til pokaler. De opsatte pokaler bliver i mellemtiden opbevaret i kasser. Selvfølgelig ønsker vi at pokalerne kan synliggøres og alle vores vimpler fra andre klubber, som vi har modtaget gennem de sidste mange år, også kan skabe liv i et døende klubhus, til glæde for både brugere og HIF som helhed. Selvom vi mener, at vi er ambassadører for HIF når vi rejser rundt, er vi pludselig ”kun” en fodboldafdeling, når vi skal vise vores pokaler frem. I hvert tilfælde når det gælder udgifterne til at få lavet pokalskabe. Heldigvis har Fodboldens Venner tilkendegivet at ville støtte dette, så vi forhåbentligt snarest kan få lov at stille vores pokaler op i offentligt rum.

Selvom fodbold efterhånden er blevet en helårssport, har vi rigtig mange udfordringer i vinterhalvåret. Dels har vi haft store problemer med at få tider nok i hallen til træning for vores yngste. Det gør at vi stadig har hold der træner på skolen, hvor der jo ikke forefindes bander. Den form for træning kan nok sidestilles med badminton uden net. De tider vi har i hallen er weekendtider, hvor der også spilles turnering og stævner, hvilket ikke kan give stabil træning. Derudover har vi så fået lidt tider i hallen hen af vejen, ved aflysninger eller ændringer, fra de andre sportsgrene, men gerne så sent, så vi ikke har kunnet nå at byde ind på hjemmekampe i turneringen. Af de 21 tilmeldte turneringshold i indendørs fodbold, har kun 6 af holdene opnået at spille på hjemmebane. Trods en fremgang fra sidste år, er det bare ikke godt nok, og det bør kunne løses.

Trods den manglende haltid, kvalificerede både U18 og U15 pigerne, samt U15 drengene sig i øvrigt til Landsmesterskaberne. U15 pigerne nåede længst ved at nå A slutspillet, og endte som nr. 5-6 i Danmark.

Udfordringerne stopper ikke ved det indendørs. Med antallet af kunstbaner i kommunen er der kun plads til børn og unge på 13 år og ældre. Heldigvis er mange indstillet på at afgive et hjørne, så der kan blive plads, hvilket selvfølgelig stiller store krav til vores trænere om fleksible løsninger.

Dog ser det lysere ud næste år, med løftet om en kunstbane i Snekkersten, vil det med stor sandsynlighed give mere luft hos os, da vi forventer kun at skulle dele bane med Hellebæk næste år og ikke 5 andre klubber som i år. Samtidig håber vi at det i år er gået op for omgivelserne, at vi har et væsentligt større behov for tid i hallen, end den nuværende fordeling lægger op til.

Vores trænere har på bedste vis båret vores spillere gennem vinteren og vi glæder os til et fantastisk 2015.

Afslutningsvis vil jeg takke alle de personer, der har støttet os som klub – sponsorer – alle frivillige trænere mv.

Til min egen bestyrelse vil jeg sige – I har været fantastiske – på hver jeres måde. I er så forskellige – noget som enhver virksomhed vil misunde – for forskellighed gør os stærke- især hvis man forstår at bruge den konstruktivt – og det er en af de ting jeg synes I i bestyrelsen har til fællesJ - I vil det bedste for denne klub – noget som jeg desværre ikke alle vore medlemmer er klar over – ej heller hvor meget arbejde I hver i sær lægger i det – lige fra dem jeg allerede har nævnt herover, Ejgild som i den grad har fået vores økonomi på fode – aldrig har jeg oplevet en kasserer tag så megen tid på et møde for at delagtiggøre os i rigets tilstand – det er positivt ment Ejgild – til en PC, som jo bare er den ”grå eminence” var jeg ved at skrive – for grå det er han så sandelig ikke. Han er er måske i sidste ende hovednøglen til at denne klub stadig er så velfungerende – tænk i mange år PC har været en del af dette – i nedgangs- og opgangstider. Tak PC. For ikke at forglemme Malene, som er gået ind og støtter bl.a. Ejgild men også i Kronborg Cup niveau - og formentlig andre steder, som jeg ikke er bevidst om.

Tak for jeres tålmodighed med mig, når jeg måtte aflyse bestyrelsesmøerne i sidste øjeblik – tak for jeres fleksibilitet til bare at have en ”på papiret formand” – hvis I forstår. Jeg ville gerne skrive på mit CV, at jeg har været i stand til at drive - for ikke at sige udvikle en klub – som det Hornbæk Fodbold er blevet til – men det ville være ligeså stor en løgn som det at jøderne ikke skulle være blevet forfulgt under 2. verdenskrig. Æren er 100 % jeres kære bestyrelse.

Med disse ord vil jeg gerne slutte min sidste beretning - hvori der også skal lyde en særlig tak til Carlo og Jeannett (I ved hvorforJ).

Kaj

Luk