Menu

2017

image 14 medlemmer havde fundet frem til en hyggelig og uformel generalforsamling med indlagt frokost.

 

Referat af generalforsamling i Hornbæk IF's fodboldafdeling
søndag den 8. april kl. 12.00 i klubhuset


Formand Lars Vindahl bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer til årets generalforsamling, hvor der også blev budt på lidt frokost.

Om formiddagen havde seks medlemmer deltaget i det nye initiativ med hyggebold, som man vil forsøge at indføre som en tradition i forbindelse med generalforsamlingen.

Michael Sørensen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Herefter fremlagde formand Lars Vindahl en udførlig beretning, som også omfattede afdelingens visioner for fremtiden. (Se hele beretningen herunder)

Efter beretningen blev problematikken omkring indendørs og udendørs tider debatteret. Konklusionen var, at fodboldens ungdomsmedlemmer fortsat har problemer med at komme indendørs i de kolde og mørke måneder.

Kasserer Peter Lipczak fremlagde årets regnskab, der udviste et flot overskud på godt 100.000 kroner.

Bestyrelsen havde selv et forslag til justering af vedtægterne grundet et krav fra afdelingens bankforbindelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Under valg blev kasserer Peter Lipczak samt Michael Jørgensen og Karin Scheel genvalgt. Der var nyvalg til Jørn Weirsøe, Kasper Andreasen og Kim Toft Madsen, mens Carsten Nielsen takkede af som bestyrelsesmedlem efter en stor indsats i mange år. Heldigvis fortsætter Carsten sit arbejde i Partner-udvalget. Formand Lars Vindahl takkede Carsten for sin store indsats og uddelte en lille gave.
Formand Lars Vindahl og sekretær Peter Clausen var ikke på valg.

Under eventuelt blev der traditionen tro udråbt et leve for Hornbæk IF.

Af Peter Clausen

 

 

Formandens beretning 8. april, 2018

Beretning for Hornbæk IF Fodbold 2018 bliver ikke kun en beretning om aktiviteter i fodbold-afdelingen. Jeg vil også komme ind på, hvordan vi fungerer og hvilke visioner vi har i Hornbæk IF Fodbold.

Først vil jeg sige tak til Jonathan Rantzau som i sommeren stoppede som ungdomsformand. Det er altid ærgerligt, og Jonathan havde gang i mange opgaver og det var det som blev for mange timer. Jeg forstod at Jonathan også fik nyt job, og så var der ikke tid til at gøre alt det, som han vitterligt gjorde i hele ungdomsafdelingen. Tak til Jonathan og heldigvis er du stadig i klubben og jeg ved, at du hjælper omkring seniorholdene.

Vi fik overtalt Jørn Weirsøe til at tage over for Jonathan som ungdomsformand, og det er en stor opgave, men Jørn har hurtigt taget opgaverne. Vi har fokus på at få styrket ressourcerne ved at uddelegere opgaverne og få flere med omkring ungdomsarbejdet. Det er lige begyndt, men det bliver rigtig godt.

For året 2017 vil jeg ikke gennemgå resultater. Men komme ind på vores aktivitet.

Fodbold spilles nu til dags 12 måneder om året. Der er kun få uger omkring jul og sommerferien, hvor vi ikke har så høj aktivitet, men ellers så spiller vi fodbold på kunstgræsbanen, i hallen, gymnastiksalen og på græsbanerne. Vi deltager i rigtig mange turneringer, og det er primært DBU og DGI, men også stævner arrangeret at foreninger. De yngste medlemmer er 4-5 år og de ældste er over 60 år. Fodbold er for alle.

I 2017 fik vi for første gang et Kvinde-senior hold. Det er et 8-mandshold, men det er positivt at vi har kunne fastholde pigerne og med hjælp fra kvinderne fra fodbold fitness, har vi fået et hold. Utroligt positivt og godt gået af jer spillere og Jeannett Rantzau og Susanne Prahl som trænere.

Vores egne stævner Kronborg Cup, Hornbæk Cup og Drachmann Cup giver rigtig mange kampe til vores egne hold og er noget ekstra for spillerne at spille på hjemmebane. Alle tre er en stor succes. Det er også et kæmpe arbejde. Og for dem som yder en kæmpe indsats – trænere, frivillige og arrangører er det altid en kæmpe hjælp når en forælder, bedsteforælder og seniorspiller kommer med på ”yde-holdet” bare en del af tiden. Det er af kæmpe værdi for vores ungdomsspillere og en stor økonomisk hjælp til at holde det store aktivitetsniveau i fodbolden i Hornbæk.

Aktivitet koster penge. For at give lidt et indblik i hvad pengene går til, har jeg lavet en oversigt. Det er ikke fordelt på ungdom og senior, for vi vil gerne være en klub for alle. Ung, gammel, piger, drenge, kvinder og mænd. Det er primært turneringsdeltagelse, trænere og rekvisitter som koster. Og det er også sådan det skal være. For os er det et udviklingspunkt at have gode trænere og selvfølgelig skal bolde og andre rekvisitter være til rådighed. Vores kontingenter dækker ikke disse udgifter. Derfor er det vigtigt, at vi har indtægter fra vores stævner og vores sponsorer. Bak op om begge ting. Det betyder aktiviteter i Hornbæk IF Fodbold. Og vores kontingent dækker ikke det høje aktivitetsniveau.

Meget af vores arbejde går også med korrespondance – e-mail og telefon – og møder med vores samarbejdspartnere. For at tilbyde og udfordre de bedste spillere samarbejder vi med primært FC Helsingør, som vi har samarbejde med om specifiktræning på drengesiden fra U10 til U18 og de allerbedste Hornbæk-spillere er med på FCH-hold i U13 til U18 årgange. Vi er ved at starte FCH-hold op på pigesiden og forventer at få de første hold tilmeldt i efteråret 2018. Vores samarbejde med FC Nordsjælland er meget mindre, men vi har haft trænere på kursus i 2017 hos FC Nordsjælland. Det er et samarbejde som vi vurderer løbende, og vores prioritet er det lokale samarbejde med FC Helsingør.

Hovedafdelingen Hornbæk IF er selvfølgelig også en vigtig samarbejdspartner. Vi koordinerer her igennem blandt andet med de andre idrætsgrenes foreninger i Hornbæk, og det er især omkring benyttelse af hallen og klubhuset. Der er begrænset plads, og vi får ikke vores behov opfyldt til stor ærgrelse og frustration. Holdningen er, at vores børn op til 13 år ikke kan prioriteres i eftermiddagstimerne og den tidlige aften, fordi nogle andre idrætsgrene historisk har haft de tider. Det giver store udfordringer og er bestemt ikke optimalt for vores træning. Det er ønskeligt, at fordeling af timer i hallen i vinterhalvåret bliver re-tænkt, og at Hovedafdelingen bakker op om efterspørgslen fra vores børn. Det er også det Loven om folkeoplysning fastsætter, men vi formår ikke at få vores ønske og står alene med vores argumentation. Også ift. retningslinjer fra kommunen.

En anden ting er klubhuset, som Hovedafdelingen driver med frivillig værter-ordning. Det vil sige underforeningerne stiller med mandskab og eventuelt overskud går til Hovedafdeling. Desværre er klubhuset ikke noget naturligt samlingspunkt for klubben og i særdeleshed fodbolden. Jeg kommer ind på det lidt senere omkring vores visioner. Vi har af flere omgange gjort forsøg på at gøre klubhuset mere brugervenligt i dagligdagen, men det er ikke lykkedes med en vedvarende løsning. Et af problemerne er, at Hovedafdelingen har en relativ vigtig indtjening på udlejning, og det sætter begrænsning i hvad de vil tillade af tiltag med f.eks. bordfodbold og billard. Og det selvom vi betaler for at bruge klubhuset og faktisk laver mange hold-arrangementer og aktiviteter, som trods alt giver liv i klubhuset i den sammenhæng. Et stort problem for den sociale del af vores forening. Som sagt kommer jeg ind på det lidt senere igen.

Det får mig ind på prisuddeling. For vi har i fodbolden mange frivillige omkring både holdene og det sociale, og det er dem som sikrer de daglige aktiviteter på hold og i foreningen. Derfor vil jeg endnu engang ønske Jørn Weirsøe tillykke med kåringen som årets leder. Du har været holdleder for 07-08 pigerne i flere år, og det er en meget velfungerende gruppe af piger. Trænerne klarer det fordi der er tjek på alt omkring holdene, og det er et fantastisk vigtigt arbejde. Derfor fik du fuldt fortjent kåringen. Vi kårer også årets frivillige og det blev Berthel Berthelsen som er med omkring 05-06 pigerne, som er en gruppe på over 30 piger. Det var nu mere fordi Berthel Berthelsen udover at tage et hold også er en kæmpe arbejdskraft i den sociale del. Den største indsats lægges til Havnefesten. Det er vigtigt, at vi fra fodbolden har frivillige, der træde ind i det arbejde omkring aktiviteter generelt som har betydning for det sociale. Det gør Berthel, og han hjælper uanset om det er at vende pølser på grillen eller arrangere Havnefest. Stort tillykke til Berthel Berthelsen med kåringen som Årets frivillige.

Af andre sportslige aktiviteter har vi også haft fodboldskole. Det er med til at give trænerne eller træner-spire mulighed for at få fuld fokus på træning over 5 dage. Vi lærer lidt om vores trænere og forhåbentlig kan vi finde fremtidige emner. Selvfølgelig er det vigtigt, at ”fodboldeleverne” i den uge får lært noget og er glade for skolen. Og det er de. Vi arrangerer den selv og har fundet et godt koncept, som vi også kører med i 2018 med lidt forbedringer.

Fodbold giver utrolig mange muligheder og oplevelser. Vores ældste piger fik en af de store oplevelse med fodbolden, da de tog til Barcelona i efteråret og spillede fodbold. Turen for pigerne var et eksempel på, at fodbolden skaber mulighed for oplevelser og kammeratskab, som bestemt også foregår andre steder end på stadions på Sjælland, som er besøgt mange gange. Jeg kan kun opfordre forældre til at tænke disse muligheder ind med udlandsrejser. Det er spændende for børnene og giver oplevelser for livet.

Vi er mange der spiller fodbold i Hornbæk. Vi er i dag omkring 280 medlemmer. Vi har faktisk flere seniorhold, end vi ellers har haft de seneste år. Og kigger vi på andre klubber i kommunen, er vi en af de største. Det skyldes, at vi har både Oldboys og to 8-mands Veteranhold + Fodbold Fitness. På ungdomssiden har vi nogle huller i de ældste drenge- og pige-årgange. På pigesiden mangler vi også at få de yngste piger fra 09-årgang og nedefter til at spille fodbold, men ellers er vi dækket fra 05-årgangen på drengsiden og nedefter. Med et enkelt hul for 07-årgangen. Vores mål har været antalsmæssigt at have 50% af drengene og pigerne på Hornbæk skole til at spille fodbold i Hornbæk. Det ændrer vi nu, så vi går efter at have minimum 10 drenge og 10 piger pr. årgang til at spille fodbold i Hornbæk. Når vi når U14 hvor der spilles 11-mands, kan vi så lave dobbelt-årgange f.eks. 05/06 og derved have spillere nok.

Sidst lidt mere om hvad vi har gang i af nye ting. På pigesiden er vi sammen med Espergærde, Snekkersten og FC Helsingør ved at starte elitehold op under FC Helsingør. Fra efteråret er det planen at have FC Helsingør hold på pigesiden i U16, U14 og U13 og målet er at have Kvindeseniorhold i den højeste række – 3F Ligaen hedder den pt. – i 2025. Det er et tilbud til de bedste piger/kvinder lokalt på samme måde som på drenge/herre-siden. Vi skal også have startet nye årgange op for de mindste, og på pigesiden skal vi have pigerne i årgang 09 og nedefter til at starte med at spille fodbold i Hornbæk. Et andet tilbud er Fleksibel Fodbold som alle aldre skal tilbydes. Primært er det for at have et tilbud til de unge og de voksne, som ikke har andet mål end at hygge sig med fodbold. Det er uden fast træning og uden tilmelding af hold for dem, som bare vil op og spille lidt fodbold. Minder måske lidt om Fodbold Fitness. Det bliver til et lavere kontingent, men de får rekvisitter stillet til rådighed og så håber vi, at vi kan forbedre det sociale tilbud. Det er selvorganiseret og mindre struktureret. Altså ikke faste træningstider nødvendigvis og ikke en træner, som vil øve og træne for at spille kamp. Måske nogle får lyst til mere og så kan de blive tilknyttet et hold med træner og så videre, som vi kender det i dag.

Træneren er den vigtigste rolle i klubben. En god træner eller endnu bedre et godt træner-team giver de bedste oplevelser for spillerne. Derfor har vi fokus på træner-uddannelse og vil gøre det nemmere og mere attraktivt og interessant at tage trænerkurser. I det daglige, når nye trænere kommer og for at trænerne ved hvad, hvorfor, hvem, hvornår og hvordan vi i Hornbæk IF Fodbold gør ting, skal vi have genopfundet guide eller håndbog til trænerne. Vi skal have mere klub som er Hornbæk IF Fodbold, så alle har information eller ved hvor information kan hentes.

For at gøre administrationen nemmere, men for også at overholde krav til data-registrering og forbedre kontingentopkrævningen skal alle hold bruge DBU-systemet Kampklar. Holdsport bruges i ungdomsafdelingen i dag, men dels er Kampklar blevet udviklet til i dag at være mindst lige så godt og dels er der nye lovkrav til registrering af data. Derfor går vi over til at bruge Kampklar med støtte fra DBU Sjælland-konsulent.

På alle niveauer har vi hele tiden behov for frivillige. Der er ikke økonomi i bredde-fodbold til at aflønne. Og der er opgave-typer som ikke giver mening at betale for. For at få opgaverne ved arrangementer generelt – Hornbæk Cup, Drachmann Cup, Kronborg Cup, Ungdomsafslutning – og andre aktiviteter delt op i mindre opgaver og fordelt på flere hænder, vil vi udpege en frivillig-kontakt på hvert hold. Opgaven for personen er at få frivillige blandt forældre til at melde sig. Der er allerede i dag hold, som har en sådan person helt naturligt, og det er en kæmpe hjælp med tæt kontakt til forældrene.

Når vi kigger på vores klub, så mangler vi et klubhus. Vi skal have en løsning på dette. Enten i det bestående lokale eller i et andet lokale. Det er helt åbenlyst allerede i dag, at vi mangler klubhuset, som et naturligt samlingspunkt for vores medlemmer og for at skabe rum for samvær før og efter aktiviteten på banerne. Vi vil fortsætte dialogen med Hovedafdelingen og jeg ved positivt, at Håndbolden også har dette ønske om et bedre klubhus for medlemmerne.

Når vi ser bort fra, at vi mangler et klubhus er vores anlæg i Hornbæk ellers fantastisk. Vi har flotte baner og en fantastik kunstgræsbane, og når Hellebæk forhåbentlig får en kunstgræsbane vil udfordringen med kapaciteten om vinteren forsvinde eller i hvert fald blive meget, meget mindre. Men det vil være fantastisk at få en multibane i området ved siden af skaterbanen. En multibane med redskaber og aktivitetsområde omkring, som vil appellere til mere uorganiseret bold og fysisk aktivitet. Gerne på tværs af idrætsgrene. Derfor har vi fra fodboldens siden foreslået til Hovedafdelingen, at vi arbejder for etablering af en multibane på Pedella Park. Der er kontakt med leverandør, og plan og oplæg er ved at bliver udarbejdet sammen med Gymnastik og Håndbold. Alle underafdelinger er indbudt, men det er de tre afdelinger, der byder ind på nuværende tidspunkt. Forhåbentlig vil vi kunne søge fonde og sponsorer og måske lokal crowdfunding, så projektet bliver udført og realistisk – med alle forbehold – vil det kunne stå færdigt efteråret 2019. Der er tale om et anlæg med en investeringsramme på op til 1,5 mio. kr.

Så har jeg ikke mere i beretningen andet end at jeg vil takke vores samarbejdspartnere, sponsorer, Fodboldens Venner og kommunen for et fortrinligt samarbejde og fantastisk støtte. Uvurderligt og stor tak.

Og selvfølgelig tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats og bidrag. Tusinde tak.

Hornbæk, den 8. april 2018

Lars Vindahl - Formand – Hornbæk IF Fodbold

Luk