Menu

2011

Generalforsamling lørdag 5. marts 2011


Hyggelig generalforsamling
13 medlemmer deltog i en fredelig og hyggelig generalforsamling, der varede en time og fem minutter.

Formand Kaj Flyger bød velkommen, og traditionen tro blev Henning Andersen "selvfølgelig" valgt til dirigent.

Formanden aflagde sin grundige beretning som kan ses i sin helhed herunder.

Efterfølgende fulgte lidt debat om bl.a. Elite 3000 samarbejde og kunstgræsbaner, og derefter blev beretningen godkendt.

Den afgående kasserer Tonny Lauritsen fremlagde et regnskab, som fremviste et mindre overskud, et absolut tilfredsstillende resultat i en svær økonomisk tid. Regnskabet blev godkendt.

Under valg var der genvalg til formand Kaj Flyger, sekretær Peter Clausen, seniorformand Lars Vindahl Andersen samt Carsten Nielsen og Henrik Olsen. 
Der var nyvalg til Malene Rosenquist og Thor Lundgren, der erstatter Tonny Lauritsen og Ulrich Hjorth-Moritzsen. Malene skal sammen med Henrik Olsen varetage kassererposten, mens Thor Lundgren er ny ungdomsformand.

Under eventuelt var der pæne ord og stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Tonny og Ulrich.

referant
Peter ClausenFormandens beretning

Endnu et år er gået, et år som vi ikke kan kimse ad. Først og fremmest, hvis jeg skal tage den kedelige ”manager” kasket på, så nåede vi vel nok det mindste overskud, set i nogen klub. Man kan kalde det stram styring eller ”held”. Jeg tror jeg vil lade deltagerne vurdere selv. Men mere om det ved Henrik Olsen, under aflæggelse af kassererens beretning. Når jeg dog er i gang med økonomien, så skal forsamlingen vide, at det ikke er helt let mere. Vores sponsorer - som der skal lyde en stor tak til - har for mange af dem, deres at se til med hensyn til finanskrise mv. Ikke desto mindre er det glædeligt og ikke mindst imponerende, at så mange stadig bakker op omkring vores fodboldafdeling. Uden dem gik vi ikke ud af krisen i den tilstand vi er i, ”og det er ganske vist”, som man siger i diverse eventyr. 
Og ja, jeg synes rent faktisk det er lidt af et eventyr at stå i spidsen for en klub som vores med 379 medlemmer.. På det sportslige plan er vi en breddeklub, noget vi ønsker at forblive. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke vil have sportslig succes på vores niveau. Og ja, som gammel (måske skulle jeg i stedet bruge ordet tidligere) træner i klubben, varmer det virkelig mit hjerte, at vi klarer os fint i serie 1. Godt nok er vi tæt på nedrykningsstregen, men vi er heller ikke langt fra stregen der giver oprykning. Godt gået drenge, i sær set i lyset af, at vintertræning på vores niveau – eller måske kun i vores klub – er noget drengene, end ikke kan stave til.
Selvom vi har lønnede trænere på 1. holdet i seniorafdelingen, skal der også lyde en tak til de mange frivillige ledere, som vi ofte glemmer når vi taler om seniorafdelingen. Lige fra materialemand, holdledere, ledere af Old Boys, Veteraner mv.
Mere detaljeret for senior-afdelingen kan vi sige, at 2010 var året hvor nye tiltag blev sat i gang. Vi har i dag 4 seniorhold fordelt på serie 1, serie 4, Old boys og Veteran. For at styrke senior-træningen, som foregår tirsdag og torsdag kl. 19, har vi styrket trænerstaben, således at vi har tilknyttet to trænere til træningen. Det var i 2010 John Larsen som chef-træner og Steen Egesø som assistent-træner. Det er samtidig dem, som står for 1.holdet når der er kamp. I 2011 fortsætter Steen og John som træner-team i forårssæsonen og for efteråret overtager Steen Egesø ansvaret som chef-træner. Assistent-træneren fra efteråret 2011 er der ikke indgået aftale med i skrivende stund, men det forventer vi sker i det tidlige forår.
Vi har også haft Lars Målmand Christensen tilknyttet som målmandstræner. Det har været et tilbud til målmænd fra senior, U19 og U17 om at få noget decideret målmandstræning. Om det er muligt at fortsætte med tilbuddet i 2011, er endnu ikke afklaret, men en tak til Lars Målmand Christensen for indsatsen i 2010. En stor tak skal der også gå til Carsten Kaltoft, som har været holdleder for 1. holdet, i snart mange år, men som nu stopper. Det er mange timer som Carsten har lagt i den opgave, og det er ikke altid det mest taknemmelige job at sørge for 1. holdets fornødenheder. Vi er i gang med at finde en afløser, men har ikke en løsning endnu, så hvis der er nogen som kunne tænke sig at hjælpe, så er I velkomne.
For 2. holdet har vi i 2010 haft Steen Jørgensen og Lars Carlo Vindahl Andersen som ansvarlige. Opgaven består i at stille hold til kampene og at lede holdet til kampene. Vi har i 2011 ønske om at finde en ny ansvarlig for 2. holdet, men da det ikke har været muligt hidtil, fortsætter Lars Carlo Vindahl Andersen på posten. Steen Jørgensen ønsker at koncentrere sig om ansvaret som ungdomstræner og hyggebold på Veteran - hvis man da må kalde det det – samt hjælpe Jens Åge med veteranerne. Tak til Steen for indsatsen i 2010 og de tidligere år.
For Old boys har det været Steen Jørgensen, som har været ansvarlig. Som tidligere nævnt vil Steen hygge sig som spiller på Veteran... samt hjælpe Jens Åge. Derfor håber vi, at en nuværende Old boys spiller vil træde til og samle hold og være leder før og efter kampen.... under kampen er der masser af ledere. For Veteran har Jens Åge Sørensen endnu en gang været ansvarlig og har startet et stille generationsskifte. Jens Åge fortsætter, men kan som sagt regne med hjælp fra Steen Jørgensen til at samle spillere.
Det skal ikke være nogen hemmelighed.... det tror jeg nu heller ikke det er for nogen.... at det er en smal trup vi har til 1. og 2. holdet. Derfor arbejder vi med at styrke rammerne for spillere, som endnu ikke er Old boys eller Veteran. Det betyder blandt andet, at Senior-gruppen har tættere kontakt med vores U19 spillere, som er inviteret til at deltage i senior-træningen. Det gælder alle U19 spillere og det er ikke for at de skal blive seniorer, men for at de får mulighed for at spille fodbold med, forhåbentlig, kommende holdkammerater. Vi har allerede haft glæde af flere U19 spillere både på 1. holdet og selvfølgelig primært 2. holdet. Det er ikke målet i sig selv, men vi håber, at det kan gøre springet til senior mindre og at vi kan fastholde den enkelte spillers lyst til at spille fodbold i Hornbæk.
Modellen for senior med 2 trænere som ansvarlige for tirsdag/torsdag træningen og med øget åbenhed over for de ældste ungdomsspillere, ønsker vi at udvikle videre på. Arbejdet med at gøre det attraktivt og interessant for spillerne fortsætter og vores fokus er, at kombinere højt fodboldmæssigt niveau med trænings- og kamp-tilbud der også er attraktivt for bredden, motionisten eller hyggebolden. 
Ungdomsafdelingen 2010 har igen i år haft et forrygende år. I en tid hvor det generelt er blevet vanskeligt for mange foreninger at skaffe frivillige ledere, er det med glæde, at jeg kan konstatere at vi huser et solidt korps på ca. 50 ledere til at styre vores næsten 300 ungdomsspillere. 

At arbejdet bliver udført godt, kan der ikke være tvivl om. Fra vores yngste podetrænere til de ældste ynglingetrænere, er der en god forståelse og opbakning omkring ønsket til, at Hornbæk IF fodbold skal være en bredde klub, med plads til både nybegynderen, den mere øvede samt den rigtigt gode.

Vi vil gerne favne bredt, og vi formår ganske godt at gøre det!

Drengefodbolden blomstrer. Vi har hold i alle årgange og spillere fra årgang 2006 og helt op til vores ældste ynglinge spillere, som i dag, via den fodboldopdragelse de har fået i vores klub, kan deltage i senior træningen uden de helt store problemer. 

Vores satsning på Pigefodbold, Fremadnord, har i år overtrumfet de seneste års succeser, og er blevet kåret til årets pigeklub på Sjælland. En hæder vi i klubben er meget stolt af, og som kan tilskrives de enorme personlige ressourcer som Jeannett Rantzau, Ivan Jensen, Ulrik Hiort Mouritsen samt Hellebæk´s repræsentanter i samarbejdsudvalget anvender i det daglige.
Der er altid begyndervanskeligheder med projekter a la dette på det administrative og værdimæssige plan – det har der også været i denne forbindelse, men vi er alle fortrøstningsfulde og bakker fuldt ud op om konstellationen, når vi lige får ryddet de sidste små knaster til side. 

På den baggrund var det vel helt naturligt at prøve noget tilsvarende på drengesiden.
FC Nord så dagens lys i sommeren 2010, og igen med Hellebæk som samarbejdspartner.
Som med pigerne, skal man starte et sted, og her faldt valget på de 2 klubbers årgang 97´ere. Foreløbigt klarer de sig forrygende, så at udvide med flere hold i fremtiden, virker ikke som en skræmmende tanke. Heller ikke set i lyset af, at vi, trods den massive opbakning vi har fra forældrene, bliver svære og svære, at rekruttere nye træner, ledere og hjælpere. Vores kommende nye ungdomsformand, Thor Lundgren, er jeg allerede bekymret for, da han får en kæmpe udfordring i forhold til at rekruttere erstatninger for de træner/ledere, som ind i mellem vælger at stoppe. Vores økonomi er ikke til at betale rimelige lønninger til træner/ledere i ungdomsafdelingen – så det er folk som har tid og ikke mindst overskud til at lave frivilligt arbejde i vores dejlige klub, vi har brug for. I vores bestyrelse har vi talt om, at formentlig er vi ikke den eneste underafdeling, som har den udfordring, hvorfor vi opfordrer Hovedafdelingen til at tage ”rekruttering af frivillige ledere” op som et tema, som der eventuelt kan indgås en dialog om på tværs af Hornbæk IF.

Sportsligt blev 2010 igen et år med masser af vundne kampe, men også med nederlag.

Hornbæk Cuppen blev, som traditionen byder, afholdt sidst i januar, og gennemført med stor opbakning fra de lokale klubber, samt ikke mindst masser af frivillige hjælpere.
Stævnet blev afholdt for 7. gang, og der deltog i alt 77 hold, over de tre dage stævnede strakte sig over. Der blev over de tre dage uddelt mere end 250 medaljer. 10 spillere blev valgt til årgangens bedste spiller og i hver årgang blev der driblet om Hornbæk Cups teknikerpris 2011.
Kronborg Cup, som er et samarbejde med nogle af vores klub-kolleger i de omkringliggende klubber, blev gennemført igen i år via et stort arbejde fra Kim Schuldt Larsen.
Sluttelig, i forbindelse med ungdomsafdelingen, skal der lyde en kæmpe tak til vores mange ledere og trænere i ungdomsafdelingen samt det hårdt arbejdende ungdomsudvalg.

Når jeg nu er i gang med takkeafsnittet, vil jeg gerne benytte mig af lejligheden, til at takke for den fantastiske opbakning vi får, fra alle i vores lokalsamfund. Ingen nævnt ingen glemt, men opbakningen er lige fra ledere, som har deres daglige gang på idrætsanlægget, til de personer som vælger at lægge al deres kraft på en enkelt weekend eller en enkelt arbejdsopgave. 
Vi er en organisatorisk stærk klub, men kun fordi vi er så mange til at deles, om alle de opgaver vi har, og fordi vi er mange forskellige mennesker – ensbetydende med forskellige profiler. Forskelligheder gør os stærke. Kigger jeg ind i min egen bestyrelse, har vi alle profiler, den visionære, den sociale, den detaljeorienterede og krigeren. Vi har folk, som ved alt om fodbold, til dem som aldrig har rørt en bold – og det er præcis det, som gør at vi er stærke; fordi vi kan supplere hinanden.
Der skal også lyde en speciel tak til vores værter i klubhuset. Som sagt de tidligere år, er det virkelig imponerende, at I troligt møder op og er med til at forsøge at skabe et liv i klubhuset. Vi er ikke taknemmelige nok, når vi, som de eneste, bruger klubhuset i eks. december måned, hvor I troligt møder op og smører håndmadder og laver kaffe til os. Enkelte gange er det med foldede servietter – det viser bare, at I gør alt for at skabe så gode rammer som overhovedet muligt. Tak endnu engang.
Tak til Hovedafdelingen for at støtte alle underafdelingerne. Hvis I støtter alle de andre afdelinger, som I støtter os, tænker jeg, at I bruger al jeres fritid på arbejdet for vores klub.

Kaj Flyger

 

Luk