Menu

2014

Referat af Generalforsamling i fodboldafdelingen søndag den 6. april 2014 kl. 10 i klubhuset


Formand Kaj Flyger bød velkommen til generalforsamlingen, der havde ialt ti deltagere. Michael Sørensen blev enstemmigt valgt til dirigent.

Kaj Flygers omfattende og grundige beretning blev godkendt uden kommentarer.

Kasserer Ejgild Larsen fremlagde regnskabet, der udviste et plus på 7.748 kr. Det flotte regnskab blev godkendt uden kommentarer.

Formanden havde ikke modtaget nogle forslag.

Under valg var der genvalg over hele linien. Kasserer Ejgild Larsen blev genvalgt for to år mens Lars Vindahl Andersen, Carsten Nielsen og Malene Rosenquist blev genvalgt for et år.

Under eventuelt blev der drøftet kontingentsatser for de ældste spillere på foranledning af Søren Storminger-Dalgaard. Fra spillerside er der et ønske om at den lavere kontingent skal gælde fra en tidligere alder end de nuværende 40 år. Bestyrelsen lovede at kigge på mulighederne.

Der var kommentarer og også ros til de forældremøder, bestyrelsen har holdt med de enkelte ungdomshold / årgange.

referant
Peter Clausen
Formand Kaj Flygers beretning

 

Foråret har meldt sin ankomst og dermed oprinder den store dag, som ufattelig mange naturligvis har glædet sig til, nemlig fodboldafdelingens generalforsamling.

2013 har på mange måder været et sportsligt godt år, selvom vores bedste fodboldhold lige nu ligger under nedrykningsstregen i Sjællandsserien, i skrivende stund. Vi vil selvfølgelig gerne forblive i Sjællandsserien og derved være kommunens næstbedste hold, men ikke for en hver pris. Hvorfor siger jeg nu det? Jo af flere årsager. Vi er en bredde klub – med en stor fed understregning af ordet bredde. Såvel på seniorniveau, men så sandelig også på ungdomssiden. Der skal være plads til alle – alle skal spille – alle skal have mulighed for at få dækket deres fysiske – som sociale behov i vores klub. Vil man noget mere, er man mere end velkommen til at spille i vores klub, men under hensyntagen til vores idegrundlag og ikke mindst værdier. Vi er en del af et fodboldfællesskab med Helsingør, som flagskib. Vi skal ikke stræbe efter Danmarksserien eller eliterækker for vores ungdom – i hvert fald ikke hvis det er på bekostning af bredde idrætten. Vil man noget mere – og i øvrigt har talentet, skal vi være de første til at rådgive og ikke mindst hjælpe den enkelte spiller til Helsingør eller evt. FCN, hvis spilleren vel og mærke selv har lyst. Et samarbejde som allerede i dag fungere og hvor spillere (10-14 år) fra Hornbæk, kan modtage ekstra træning i regi af FC Helsingør, hvis talentet og lysten er til det. Inklusion er vores idegrundlag -  de FYSISKE RAMMER og ikke mindst miljø skal være tilstede – det må man sige de er med vores fantastiske anlæg m.m. LÆRINGS MILJØET skal være til stede – også det kan jeg sætte check in the boks til. Vi har rigtig mange dygtige trænere og ledere, som efter min overbevisning forsøger at differentiere deres træning, så der er noget for alle – og sidst men ikke mindre vigtig, så skal vi have en fokus på at det SOCIALE MILJØ er til stede. Børn og unge skal trives i vores klub, de skal glæde sig til at komme herop og være sammen med venner og hinanden. Alt dette skaber RUMMELIGHED og det er nøgleordet for os. Der skal være plads til den dygtige fodboldspiller, den mindre dygtige, barnet med ADHD og ham eller hende som ”bare” er her for at være sammen… En gang til – vi er i en breddeklub – og det insistere vi på at blive ved med!!

En anden udfordring, som er altoverskyggende for vores fodboldklub – og også for de fleste andre afdelinger i Hornbæk IF, er problemet med at rekruttere frivillige ledere til såvel hold, som enkeltstående opgaver.  Hovedforeningen tog initiativ til en workshop lørdag d. 22 marts, hvor et af temaerne omhandlede rekruttering af frivillige ledere. Initiativet var fremragende, (lidt grønne facilitatorer, sagt for egen regning) men alt i alt en glimrende dag, hvor snakken afdelingerne imellem var meget givtig. Desværre er dette rekrutteringsproblem et altoverskyggende problem for os – og det er med stor bekymring jeg ser fremtiden i møde. Mange forældre har meninger og holdninger til hvad vi laver – hvilket er fedt – men hvor ville jeg dog ønske mig, at vi kunne få gang i nogle flere frivillige forældre, som kunne blive frivillige ledere. Føler man som forældre, at man ikke har kompetencerne til at blive leder, sætter vi hjertens gerne en uddannelse op, som uden tvivl vil kunne bruges i mange andre sammenhænge i livet. Jeg selv startede rent faktisk sådan, og nogle af de kurser jeg som ganske ung kom på, har siden vist sig været anvendelige i min erhvervskarriere.  Vi har i 2013 udarbejdet ”jobbeskrivelser” i håb om at kunne definere afgrænsede opgaver, således man som frivillig leder ved hvad man går ind til. Dette har dog ikke båret frugt endnu – men vi har da lov at være blåøjede, blonde og måske naiveJ. Dette er sarkastisk udtrykt – men vi er i en alvorlig ledermæssig krise. Alle gode ideer til rekruttering modtages med kyshånd – hvorfor der da også skal lyde en kæmpe stor tak til Hovedforeningen for deres initiativ.

Men måske løser det hele sig i sidste ende med vores nuværende regerings ”lovindgreb” med hensyn til folkeskolenJ. I øvrigt også et tema som blev debatteret på vores workshop arrangeret af Hovedforeningen. Hvor er det rart at have en Hovedforening, som på den måde tager del i vores daglige arbejde med såvel børn, som voksne.

Sportslig vil jeg gerne starte med ungdomsafdelingen.

Medlemstallet i ungdomsafdelingen blomstrer. Mens der i de ældre årgange har været en mindre fremgang på holdene, er flere af de helt unge årgange nærmest eksploderet. Specielt pigerne har haft en boost af indmeldelser og har næsten fordoblet deres medlemstal.

I 2013 søsattes vores årgang 08 drenge og 07/08 piger. Som på de andre årgange, gøres et kæmpe arbejde for at skabe et sjovt og lærerigt fodboldmiljø i bedste Hornbæk ånd.

Hornbæk IF og Frem Hellebæk, valgte i slutningen af året at skrue ned for samarbejdet omkring Fremadnord. Det skyldes at der i de yngre årgange, ikke var den ønskede tilgang og opstart fra pigerne fra Frem Hellebæk. Da det samtidig rent administrativt er sværere med holdsamarbejder, har vi nu kun U16 pigerne med i samarbejdet, mens de yngre årgange indgår i Hornbæk IF.

Til Hornbæk cup deltog 82 hold i år, hvilket endnu engang er en tilgang i tilmeldingerne, og dermed er det maksimale antal hold nået. Samtidig var der 21 hold på venteliste, og flere har allerede kontaktet os for muligheden for at lægge billet ind på næste års Hornbæk cup. Grundet de mange kunstbaner har inde stævnerne ellers hårde tider, og flere må aflyse. Hornbæk cup havde fået endnu flere sponsorer på banen, lige fra pengepræmier, tilberedning og levering af mad til salg i cafeen, og flotte gaver til en fyldt tombola. Stort arbejde og planlægning af stævnet, opsøgende sponsorarbejde, vores lidt anderledes og sjove driblekonkurrence, vores lækre mad i cafeen, den flotte tombola, og så selvfølgelig det velfungerende sekretariat og resultatformidlingen på dagen, gør at stævnet er voldsomt eftertragtet. Vi håber næste år at have mulighed for at udvide stævnet til endnu en weekend, så vi kan få endnu flere hold med, men det afhænger af om vi har mulighed for at benytte vores hal. Det hele kan kun fungere, hvis der afsættes tid, både før, under og efter stævnet og i den anledning skal lyde stor tak til Helle Eriksen, Anette Anberg, Michalla Lundgren, Tina Ebbe, Jonathan Rantzau. Selvfølgelig også en stor tak til sponsorerne.

Drachmann cup for nyere pigespillere, kom godt fra start i år, og vi håber at kunne gentage succesen. Også dette stævne afhænger af om vi har mulighed for at benytte vores hal.  Stævnet var for spillere der normalt ikke får så meget spilletid eller, som er nyere spillere. Vores U16 piger stod for stævnet, både som dommere, speakere, resultatformidlere mm, og fik stor ros fra de deltagende hold, for deres arbejde. Selvfølgelig skal der lyde en stor tak til pigerne, men også til vores sponsor der gjorde det muligt at afvikle stævnet.

Igen i år var vi medarrangør af Kronborg Cup –som er et samarbejde imellem 5 klubber i Helsingør kommune, herunder Hornbæk. Og igen i år kan vi sige det var rekordernes år. I år deltog 282 hold, ca. 4.500 deltagere og over 10.000 deltagere/tilskuere. I 2013 havde vi over 50 hold indkvarteret eller ca. 1000 mennesker og omsætningen var på 900.000 kr. hvilket gav et overskud på 250.000. Vores andel kan ses i regnskabet. I 2013 havde vi over 400 frivillige hjælpere – heraf en del i Hornbæk. En stor tak skal der lyde til Michella Lundgren, som koordinerede vores hjælpere i 3100. Den største tak skal der dog lyde til Kim Schuldt Larsen, som har været vores repræsentant i styregruppen. Jeg tror ikke nogen af os egentlig var klar over hvor stort et arbejde Kim har udført for vores klub. Jeg kan ikke beskrive med ord, hvad det er Kim har lavet for os i Kronborg Cup. Jeg føler jeg kan tillade mig at sige hvor stor det er, fordi jeg selv er blevet Kims assistent i årets Kronborg Cup 2014. Kim har tildelt mig en fjerdel af hans opgaver – og som I kan se er jeg allerede ved at blive skaldet.

Det har været utroligt sundt for mig at få en sådan opgave og ikke bare sidde på tronen og ”regere”. Jeg har altid haft stor respekt for vores frivillige ledere – men efter at have oplevet indledningen på Kronborg Cup 2014 bukker jeg mig ærbødigt for alle vores frivillige ledere – og i særdeleshed for Kim Schuldt, Jeanette Rantzau, Lars Vindahl og mange flere. Hold da fest, at I har overskud og energi – jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke jer.

Til vores fælles klubtur til Lions cup i pinsen deltog 8 hold, 90 børn/unge og 15 ledere. Vores 03 drenge var med for første gang, og da Lions Cup kører med dobbeltårgange, måtte de op i mod de ”store” 02ere. Drengene klarede sig alligevel videre i A-slutspillet, mens pigerne gik hen og fik en flot sølvmedalje. Vores 00 drenge tog guldet med til Hornbæk, og det var endda i A-rækken. Udover de flotte resultater, er det sociale på denne tur en kæmpe gevinst. Der heppes på hinanden, mens store og små, piger og drenge, får spillet fodbold og hygget på tværs af køn og årgange, på skolen hvor vi overnatter. Stor tak til de forældre og ledere, der vælger at hive fridagene ud af kalenderen og bruge på børn, unge og fodbold.

Fremadnords U16 piger deltog, sammen med U15 drengene fra Hornbæk, i efterårsferien i Veronello cup i Italien med 2 pige og 2 drenge hold. 71 spillere, heppere og ledere, tog den 21 timer lange bustur til Gardasøen. Turen var en stor succes, hvor Fremadnords U16 piger endte øverst på podiet efter en spændende finale mod et finsk hold, der spiller med i den bedste finske række, og med et par landsholdsspillere på holdet. Også her skal lyde en stor tak til forældre og ledere der deltog i turen. Det er trods alt en uges ferie der hives ud af kalenderen, for at være sammen med vores spillere

Banemæssigt slap vi fint i gennem året. De få våde perioder, der lukkede vores baner, fik vi løst hensigtsmæssigt, sammen med de omkringliggende klubber, vi deler kunstbane med. Vinteren er vores store udfordring, både på kunstbanen og indendørs. Kunstbanen fordeles ud fra det antal hold, der er i de 5 klubber der deler banen og som er ældre end 12 år. Alle klubber er indstillet på at få det til at fungere, selvom alle ønsker mere tid på banen. Vores store udfordring ligger klart i de yngre årgange, hvor vi kæmper en kamp for at få mulighed og plads til at tilbyde et træningstilbud indendørs. Det drejer sig om hele 9 hold og ikke færre end 180 piger og drenge der er i klemme. Der er kun 2 træningstider på skolen i hverdagen, mens resten af tiderne er henlagt til weekenden (fredag/lørdag), både på skolen og i hallen. Selvom badminton i år har gjort en indsats for at lægge deres kampe udenfor fodboldens træningstid, rammer særarrangementer fra alle afdelinger, hårdt på ”vores tid”, da disse altid ligger i weekenden. I den anledning har vi af flere omgange efterlyst en klar udmelding om hovedafdelingens indstilling til fodbold, som en indendørs sportsgren.

Trods den manglende hal tid er det endnu engang lykkedes pigefodbolden at kvalificere sig til Landsmesterskaberne. Vores U15 piger i Fremadnord vandt B-finalen, mens vores U9 piger gik hele vejen og dermed kunne kalde sig Danmarks bedste indehold.

På seniorniveau

På seniorsiden oplevede vi i Hornbæk IF Fodbold den bedste placering nogensinde. Efter en spændende afslutning på sæsonen i juni, endte 1.-holdet på en 8. plads i Sjællandsserien og spillede således deres 2. sæson i Sjællandsserien i efteråret. Som nævnt tidligere i min beretning, har det  været svært at nå de samme resultater og efterårs-sæsonen sluttede med Hornbæk under nedrykningsstregen. For at styrke arbejdet med spillerne, har Steen Egesø fået hjælp fra Per Jønsson i efteråret. Per fortsætter som assistent i foråret 2014 og fra 1. juli 2014 overtager Per Jønsson ansvaret som cheftræner efter Steen Egesø. Tak til trænere og holdledere for indsatsen i 2013.

For 2.-holdets vedkomne overtog Andreas Sevel holdet ved vintertræningen i 2013 og holdet sluttede på en 6. plads i serie 4 sommeren 2013. Det er et meget ungt hold, men Andreas har fået god opbakning fra flere spillere og den naturlige rokering mellem 1.- og 2.-holdt er blevet forbedret. Det betyder at 2.-holdet efter efterårets turnering ligger nr. 3 i rækken og har "en kamp i hånden", som kan give point til en oprykningsplads. Det bliver spændende at følge i foråret 2014.

Vi har også et 3.-hold. Det vil sige at vi tilbyder og forsøger at stille et 3.-hold. I efteråret 2013 stillede vi hold 4 ud af 10 gange. Det er et hyggehold og vi håber at spille hver gang, så vores mål med det hold er at spille 10 ud af 10 gange. Og vinde og have det sjovt. Også på dette hold.

Oldboys spiller i 2'ren..... og det passer meget fint ift. afstand til modstanderen i kilometer og sportsligt. Sommeren 2013 sluttede holdet på en 4. plads. I den række starter alle hold på 0 point i forårsturneringen i 2014. Så de ligger altså a point med nr. 1 i rækken. Alt kan ske ift. til oprykning.

Veteran spiller 7-mands og efter en tilvænning til mindre bane og anden taktik, formåede holdet at vinde kampe i efteråret 2013. Det er hygge og socialt, men det er jo sjovest når vi også vinder. Desværre var det ikke muligt at finde en weekend til at modtage besøg fra venskabsklubben fra Ærø. Det forhindrer dog ikke - snare tværtimod - veteran-holdet i at tage til Ærø i foråret 2014 og forsvare pokalen i Dronning Margrethe Cup.

Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at takke alle de mennesker, som støtter os -  det er lige fra alle de frivillige trænere og ledere som har deres gang på vores skønne græsarealer og for ikke at glemme kunststofbane og hallen. Tak til alle dem, som man måske ikke lige tænker på i hverdagen, men som også yder en enorm indsats for klubben – lige fra vores dame som vasker spillertøj, Værterne i klubhuset, Halpersonalet, FV, dem som varetager enkelstående opgaver i forbindelse med Hornbæk Cup, Kronborg Cup mv. Tak til de sponsorer, som har valgt at fortsætte med at støtte os – selvom vi kan mærke vores egen lille finanskrise. Så initiativer som Hornbæk Cup, Kronborg Cup, Julekalendersalg, målkort mv. er med til at hjælpe os, således vi holder skindet på næsen.

Slutlig vil jeg takke Hovedforeningen endnu engang – men også min egen bestyrelse for den fleksibilitet, engagement og humor, som er med til at man stadig synes det er sjovt, selvom man ind imellem godt kan tabe humøret med de store udfordringer vi står foran – og for at understrege alvoren i den sidste kommentar, vil jeg gerne nævne at mangel på ledere er mere end kritisk for os – og en risici som mayor impact på vores eksistens som klub.

Kaj Flyger

 

 

Luk