Menu

2022

Referat af generalforsamling søndag 19. marts 2023 kl. 10.30 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
    Michael Sørensen blev enstemmigt valgt til dirigent.
2. Formandens beretning
    Formand Peter Møller aflagde sin første beretning, der var grundig og detaljeret. Formanden glædede sig over afdelingens høje aktivitetsniveau, som var grundigt beskrevet samt den generelt positive udvikling, man er inde i.
    Beretningen er tilgængelig på fodboldafdelingens website og er også tilgængelig under dette referat.
    Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
3. Regnskabsaflæggelse
    Kasserer Torben Fritzbøger fremlagde årets regnskab, der viser et underskud på ca. 57.000 kr. Afdelingen har aktiver for 459.000 kr og en formue på 335.000 kr.
    Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag
    Ingen indkomne forslag
5. Valg af:
    Formand Peter Møller
    Sekretær Peter Clausen
    Øvrige: Peter Lipczak
    Øvrige: Michael Jørgensen
    Øvrige: Kasper Krog Andreasen
    Øvrige: Signe Storminger-Dalgaard
    Øvrige: Steen Egesø
    Øvrige: Kim Toft Madsen
    Alle otte bestyrelsesmedlemmer på valg blev enstemmigt genvalgt.
6. Eventuelt
    Formanden havde modtaget en opfordring fra Lokalt Samvirke om fortsat medlemsskab. Forsamlingen bakkede op om dette.
    Peter Storminger informerede om, at fremtidige ansøgninger om bidrag fra Ungdomsfonden vil blive behandlet af Hovedafdelingens forretningsudvalg.
    Peter Storminger spurgte til et meget tiltrængt net i den ene ende af opvisningsbanen ind mod det nye byggeri. Enighed om at sende en ansøgning om dette til hovedafdelingen.
    Til sidst bad dirigenten forsamlingen om at råbe et højt hurra for fodboldafdelingen.
referat af Peter Clausen

Formandens beretning 2022

 

Økonomi

Vi er en afdeling med knap 400 medlemmer i perioden og en sund økonomi overordnet.

Beslutningen om at droppe kontingent under Corona perioden, kunne trods en stigning i medlemstal i 2022, ses på driftsregnskabet med -50.000 på bundlinjen. På grund af dette, samt

at stort set alle indkøbspriser for klubben er steget, og da klubben faktisk også er blandt de billigste at spille i blandt vores naboklubber, valgte vi i bestyrelsen at sætte kontingent satserne en smule op, som også formidlet i klubblad og på hjemmeside. Dette skulle gerne komme medlemmer, trænere og hjælpere til gode, så træningsfaciliteter og støtte ordninger ol. fortsat kan beholdes på et højt niveau.

En af klubbens store økonomiske faktorer er stadigt sponsorerne der støtter fodbolden år efter år. Vores Partnerudvalg med Carsten Nielsen i spidsen har udført et stort og prisværdigt arbejde. Udvalget har dog udmeldt at medlemmerne ønsker at trække sig tilbage stille og roligt i løbet af det kommende år, hvorfor jeg og afdelingens bestyrelse står overfor et vigtigt arbejde med at etablere et nyt udvalg med samme ambitionsniveau. Dette arbejde er så småt ved at starte op, og det eksisterende udvalg har flot tilbudt at hjælpe så meget som muligt med rådgivning i denne proces. Tak for det!

 

Frivillige

Det kan siges kort: Ingen frivillige – ingen klub. Det kan ikke fremhæves nok, hvor stolte vi er når det ene arrangement efter det andet løber af staben med glade deltagere. Takket være de frivillige! Vi vil i 2023 forsøge at skabe rammer hvor det bliver nemmere at opdele opgaver og uddelegere, og dermed forhåbentligt skaffe flere hjælpere når der er stævner og andre arrangementer der skal planlægges og udføres. En bred skare af frivillige er nødvendigt for ikke at opslide nøglepersoner gennem sæsonen. Vi takker alle der har bidraget i 2022.

En vigtig tak også til Susanne og Co. der holder klubhuset i gang, og også en stor tak til Fodboldens Venner, der som altid bakker op til både hverdag og fest.

 

Ungdomsafdelingen(Info Kasper Andreasen)

 

Vi har endelig haft et år som har budt på alle de arrangementer som vi elsker, og som er en del af klubbens DNA og kultur.

 

Hornbæk Cup

Vores egen Hornbæk Cup, som nok var blandt de mest ventede arrangementer, buldrede endnu en gang afsted over 2 weekender. Der var endnu en gang mange tilmeldte hold og rosende ord fra de besøgende trænere. Børnene fik spillet en masse fodbold, mødt hold de aldrig havde spillet mod før – drukket slush ice og spillet i tombolaen. En kæmpe succes og et sindssygt godt arbejde af vores arrangerende gruppe og de frivillige som i den grad har taget en tørn både i planlægningen op til og under selve udførslen. Et kæmpe tak skal der lyde her fra klubbens side.

 

Kronborg Cup

For at blive ved de store arrangementer, så er Kronborg Cup ligeledes ved at finde sine ben igen oven på en hård omgang med nedlukninger. I år var det årgang 2012 der var udtrukket til at skulle spille på vores anlæg. Der blev spillet et hav af kampe, der blev vundet og der blev tabt. Det var en fantastisk weekend hvor tingene bare kørte på skinner og de frivillige gav alle de besøgende en skøn weekend. Udover fodbolden samler KC også vores klub på en måde hvor nye frivillige dukker op, og disse får en oplevelse af hvad et godt klub fællesskab tilbyder. Dette er meget vigtigt for fremtidens ”bærere” af disse store arrangementer.

 

Øvrige stævner

Klubben har traditionen tro også været afsted til pinse stævner, de ældste årgange har deltaget Lions Cup i Kalundborg og de yngste hold har været i Slangerup til Fjord Cup. Disse ture med overnatninger betyder meget for vores klub, da det udover fodbolden også er fællesskabet der er i fokus.

 

Fodboldens dag

Hvis vi bliver ved fællesskabet, som er en af nøgleværdierne i vores klub, så har vi afholdt Fodboldens dag 11. Juni. Og den erstattede den ellers vanlige fodbold afslutningsdag. Fodboldens dag tilbød alverdens aktiviteter på vores anlæg, lige fra fodboldloppemarked, til stort lotteri, Crossbar konkurrence, medaljeoverrækkelser og kåringer og afslutningsvis et brag af en fest for vores seniorer, trænere, klubfolk og bestyrelse nede på det fedtede hjørne. Stor succes på alle punkter.

 

Motionsdag og Strandfodbold

Fællesskab er også noget vi skaber på tværs af vores lokale samfund. Vi har igen i år afholdt motionsdag i samarbejde med skolen og med kompetente trænere her fra klubben i form af Jeanett og Niller. Ligeledes har klubben haft arrangeret strandfodbold i uge 31, hvor vores unge kompetente trænere fra dame senior har haft en opgave og tilbudt strandfodbold til både lokale og besøgende børn i Hornbæk denne sommer.

Fodboldskole

Fodboldskolen var igen i år en bragende succes med godt 100 tilmeldte børn. Trænerne gav en fabelagtig indsats med kompetente tilbud og sjov træning til alle deltagerne. Andre frivillige var med til at skabe de bedste rammer omkring dagen i omsorgsteltet og som hjælpere omkring mad og hygge.Der skal altså igen lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, som er absolut nødvendige for at kunne afholde så stort et arrangement over så mange timer. Fantastisk!

 

Holdene

Vender vi os afslutningsvist mod selve fodbolden og driften af vores ungdomsafdeling kan vi sige at der er god energi på alle etager, og der spilles bold på næsten alle niveauer.

Det er dog værd at nævne vores nyeste skud på stammen af hold der er startet op, nemlig årgang 2018/19 under kyndig ledelse af Jacob Helnaes. Vi glæder os til at følge holdet, som forventeligt bliver en stor succes når Jacob er ved roret!

Vedrørende klubsamarbejder har vi nu også et hold sammen med vores naboer fra Hellebæk på årgang 2011, der er blevet en stor succes med en bred trup.

Det er en sand fornøjelse når samarbejde på tværs af klubberne kan

give vores lokale fodboldspillere gode tilbud, så spillet får de optimale vilkår og bolden bare ruller og ruller.

 

FC Helsingør (Info Formanden)

Intromødet i starten af 2023 (hvor undertegnede deltog) var umiddelbart en succes, med deltagelse fra alle naboklubber, og FCH indbød til generelt tættere samarbejde med moderklubberne i det kommende år. Nye ejerforhold er selvfølgelig den afgørende faktor bag de nye visioner fra klubben. Konkret vil FCH blive mere synlige og nærværende i moderklubberne i den kommende tid, for at tilbyde talentudvikling. Der er lagt op til dialog om de praktiske forhold, og HIF vil selvfølgelig lytte og tænke konstruktivt, så den hårfine balance mellem den enkeltes drøm, og den brede klubånd og fællesskabsfølelse ikke kompromitteres.

 

 

Seniorafdelingen(info Michael Jørgensen)

 

1.holdet /Serie 3 

Turneringen ligger forskudt, og i 2022 startede holdet på en 4. plads halvvejs igennem turneringen, nu med Kasper Jensen i spidsen som træner, og med fortsat god hjælp både på og uden for banen af assistenttrænerne Casper Porsgaard og Kristian Dines. Forårssæsonen sluttede af med at HIF beholdte sin 4. plads, som dermed var et fint endeligt turneringsresultat . I øvrigt også en flot sidste kamp spillet på bane 1 på den vellykkede Fodboldens Dag med mange tilskuere og godt vejr. Holdet havde styrket fundamentet til en god start på den nye sæson som startede i efteråret. En yderst positivt start, med flot spil og masser af mål, gjorde også at holdet nu midtvejs sluttede ubesejret på 1. pladsen. Et nyt projekt som vi her et år senere er utrolig stolte af. Og der skal lyde en stor tak for det engagement, kulturen og de færdigheder som Kasper og træner teamet har tilført.

 

2.holdet /Serie 5 

Holdet, ledet af Torben Svinggaard med stor hjælp fra Luca Hinrichsen, sluttede forårssæsonen ubesejrede og dermed vindere af 8-mands puljen. Med den store fremgang i antal af spillere i seniortruppen valgte vi at tilmelde holdet som 11-mands i Serie 5 i efteråret. Her sluttede de flot efterårs sæsonen på en 5. plads. Torben stoppede med udgangen af 2022 og der skal lyde en kæmpe tak for hans arbejde og tid med holdet. Vi er utroligt glade for at Niels Linde har sagt ja til at overtage styringen af holdet i 2023 og hvis kvaliteten fra træningen set her i opstarten bliver bragt videre til turneringen, så slutter holdet i hvert fald ikke lavere end nuværende placering. Spændende!

Seniortruppen
Vi er gået fra en senior afdeling der var tæt på helt at lukke, til nu at have to 11-mands hold, hvor både kvalitet og bredde er over al forventning. Vi i bestyrelsen glæder os utrolig meget over det sammenhold der er blevet skabt på tværs af truppen og ligeledes det fokus der er på klubben som helhed både i ungdom og senior. Vi kan alle godt være stolte over den fremgang, især når vi ser på vores omkring liggende klubber og den konkurrence alle idrætsforeninger oplever med fastholdelse af medlemmer. Det bliver spændende at følge de 2 hold i foråret, hvor der vil være flere weekender hvor både U19 og senior holdene spiller i forlængelse af hinanden.

 

Damesenior(Info: Susanne Prahl)

Turneringen forløb lidt kaotisk i år, med flere afbud fra modstanderne på selve dagen, og generelt mange flyttede kampe fra begge sider.

Grundet diverse studier i København og længere varende rejser manglede vi også spillere i efteråret. Vi havde dog held med at finde nye spillere, både et par yngre (02’ere) og et par ældre (70’ere), og dette var afgørende for at der kunne stilles hold. Og I sidste ende sluttede vi også på en fin 2. plads, som vi er godt tilfredse med, når vi ser tilbage på sæsonens udfordringer.

 

Oldboys +32(Info: Søren Storminger)

Sæsonen 22 blev nøjagtig så svær som coach forudså ved sidste års generalforsamling - både sportsligt som mandskabsmæssigt. Omvendt har det sociale og 3.halvleg ikke fejlet noget. 

I sæsonens 18 kampe har blot 6 af de i alt 37 mere eller mindre aktive spillere deltaget i et tocifret antal kampe. Manglende kontinuitet, nølende tilmeldinger til kamp og akutte afbud var en medvirkende årsag til en historisk dårlig placering som nr. 7 i M+32 række 1. Nuvel, kun 3 point fra en hæderlig 4. plads.  Som en solstrålehistorie lever holdet stadig i landspokalturneringen efter knebne sejre i efteråret. Oldboys’erne er således klar til den sjællandske kvartfinale mod Christiania S.C. i starten af april 23.

Som toppen af kransekagen blev der traditionen tro afholdt et overflødighedshorn af en afslutningsfest. Dagen og aftenen bød på: Indendørs turnering i hallen, wellness & havbad på Hotel Marienlyst med efterfølgende spisning, grin, sang, quiz, udnævnelser og VM-kampen Danmark-Frankrig.

 

Veteran +40(Info: Mads Christiansen)

Et nyopstartet veteranhold +40 med formålet at lavet et ungt veteranhold med dem som er færdige med Oldboys, men alligevel kan hjælpe hvis de mangler. 

Et forår som gik med at få samlet en flok spillere, og finde ud af hvilke pladser folk skulle spille. Spillet var en blandet fornøjelse, men med masser af glæde og humør. 

I efteråret havde vi fundet rytmen. Blandt andet med et par ny “indkøbte” spillere, og nyt spillertøj. 

Det endte med en flot første plads i puljen, som blev fejret med champagne, grillpølser og fine trøjer fra klubben.

 

Veteran +45(Formanden)

Holdet repræsenterer stolt den “sidste station” i HIF’s palette i senior afdelingen. Holdet appellerer til dem der stadigt vil trille bold, kæmpe til de segner, dufte det nyslåede græs og ikke mindst fejre en god 3. halvleg. Der er et super godt sammenhold, og kampstyrken repræsenterer også de mest talentfulde spillere der cirkulerer lidt frem og tilbage fra +40 holdet.

I sæsonen vandt vi ikke mange kampe, og sluttede 3. sidst. Holdets endelige placering i tabellen har ikke den største fokus under vejs fornemmer jeg. I badet efter hver kamp er det derimod mere holdets aktuelle levering og den enkeltes bedrift der kommenteres højlydt på kryds og tværs. Dette i en skøn humoristisk tone, blandet af alderdommens selverkendelse og “den lille drengs” jubel eller skuffelse :-)

Jo - der er skam stadigt megen vitalitet på holdet. Skål – og takt til holdleder Jens Åge.

 

Som relativ ny formand takker jeg afslutningsvis min dejlige bestyrelse, der med hårdt arbejde, klogskab og erfaring styrer klubben frem i de rigtige retninger, og samtidigt giver plads til entusiasme, kreativitet og spørgsmål fra den nye formand…

 

Mvh Peter Møller-JensenLuk