Menu

Frivillig - Tilskuds- og fondsansøger

Det primære arbejde i jobbet består i at sende ansøgninger om tilskud til stævner og trænerkurser til Helsingør kommune. 

I 2016 er der afsendt ca. 40 ansøgninger. Der indsamles dokumentation. Disse bliver tilsendt fra hhv. trænere og kassereren. Informationer kommer ikke på en gang, så der skal holdes styr på materialet og sikre de nødvendige oplysninger til at afsende ansøgning inden tidsfristen. Der skrives en samlet ansøgning for det enkelte stævne ud fra standardformular og sender det hele samlet afsted. 


Kassereren informeres løbende om ansøgningernes beløb, så han ved hvad der kan forventes. Det er typisk ansøgeren, der får det glade budskab om tilsagn fra kommunen og videregiver oplysningen til kassereren. 

Tidsangivelse er svær, da den enkelte ansøgning er fremme flere gange i takt med tilsendelse af de forskellige oplysninger. udfærdiger og samler den endelige ansøgning.

Helsingør har netop lanceret et nyt digitalt booking- og tilskudssystem, som vil gøre det nemmere at søge om tilskud fremover. 

Endvidere er ansøger behjælpelig med at skrive lidt større ansøgninger til fonde for at få tilskud til større investeringer. Dette kan evt. varetages af anden person.

Afløser sættes grundigt ind i opgaven af nuværende ansøger.